GEREKMEZ…

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Can buldum cânân ile başka bir can gerekmez…
Bu fenâ bahrindeki inci mercan gerekmez…

Dağlandım ateşinde üç harfle, beş noktanın,
Öyle sermest oldum ki derde derman gerekmez…

Aldığım her nefeste ten türâb oldu gitti,
Yoklukta buldum varlık, gayrı burhan gerekmez…

Gül Nebî’nin terini kokladım, düşte güldüm,
Ne açıp solan güller ne de bağban gerekmez…

Aldı kurban eyledi, aşk cellâdı cânımı,
Bu aşkın meydanında şân u mekân gerekmez…

Mektebinde ders aldı Fecrî aşka düşeli,
Bildiği yâr olana ilm u irfan gerekmez…