HELÂL ve HARAM KAZANÇ -4-

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Haram olanların bir kısmı bi-zâtihî haramdır. Yani haram oluşunun sebebi bizzat kendisidir. Fâiz yemek; tefecilik yapmak; kumar oynamak; alkol, esrar, eroin satışı yapmak ve bunları içmek, vücuda şırınga etmek; kan, irin, lâşe, vahşî hayvan etleri ve benzerlerini yemek ve içmek. Bazı haramlar da vardır ki, aslında temizdir. Ancak elde ediliş itibarıyla kişiye haram olmuştur. Meselâ; ekmek […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -36-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ “Sâlih bir kimsenin elinde bulunan helâl ve faydalı mal ne güzeldir.” (İbn-i Hanbel, IV, 202) Sâlih, cömert birinde, Düzgün, helâl zeminde, İnfak ne hoş, ne tatlı; Servet; güzel, yerinde… vezni: müstef’ilün / feûlün

Continue reading »

HELÂL ve HARAM KAZANÇ -3-

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Bugün toplum olarak çektiğimiz huzursuzluğun başta gelen sebeplerinden birinin de; «nesillerin beslendiği haram lokma» olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü haram lokma, nesli bozar ve nesiller üzerinde meydana getireceği tahribatı bugünden kestirmek de cidden zordur. Anasını, babasını doğrayan; kocasını dilim dilim edip çöp bidonlarına atan; doğurduğu gayr-i meşrû çocuğunu köşe başlarına terk eden; başkasının kolundaki bileziği, elindeki çantayı […]

Continue reading »

HELÂL ve HARAM KAZANÇ -2-

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK İnsan, kesb-i kemâl etmek için ibâdetlere sarılır. Ancak, ibâdetlerinden fayda görebilmesi için helâl lokma ile beslenmesi şarttır. Namaz, oruç, hac, sadaka gibi ibâdetlerini artırarak Allâh’ın rızâsını bol bol kazanmak isteyen iyi niyetli mü’minlere çok önemli bir hatırlatmayı Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’ın oğlu Abdullah yapıyor, diyor ki: “Namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çöp gibi olsanız da; […]

Continue reading »

NEDENDİR?

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Keremiyle insan kılan o Rabbe, Nankör eden aldanışlar nedendir? Mükerremlik ihsan kılan o Rabbe, Gafilâne davranışlar nedendir? Kâinâta hâkim olan tek renk var, Her zerrede birden gelen âhenk var, Boyasına ne benzer var ne denk var, Başka renge boyanışlar nedendir? Ruh üfledi verdi câna letâfet, İkram etti bize arzda hilâfet, Dostluğuna müsaitken asâlet, Süflîliğe […]

Continue reading »

HELÂL ve HARAM KAZANÇ -1-

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK “Ey Peygamberler! Helâl ve temiz yiyecekleri yiyin ve sâlih amel işleyin.” (el-Mü’minûn, 51) Helâl ve temiz kazanç hangi şeylerdir? İlâhî vahyi açıklamakla görevli bulunan sevgili Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bu sorunun cevabını bize şöyle veriyor ve buyuruyor ki: “Kişinin yediği en temiz yemek, kendi kazancındandır.” (Hadis Ansiklopedisi, Kütüb-i Sitte, 14-312) “Kişi elinin emeğinden daha helâl […]

Continue reading »

İbretlik Bir Kıssa ve Alınacak HİSSE

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Anlatırlar… Kuş Kalesi denilen kasabada; şükreden zenginlerden, hayır sahibi, ilmi ile âmil ve bir mürşid-i kâmil olan îman ve irfan sahibi el-Hâc Faruk Şinâverdi Efendi nâmında bir zât yaşardı. Bu mübârek zât, bulunduğu kasabanın nurlu bir kandili gibiydi. Sahip olduğu malın, kendisine emânet olarak teslim edilmiş bulunduğunu fark etmiş ve bu emâneti hayra sarf etmeye memur […]

Continue reading »

BAHÂÜDDİN ŞÂH-I NAKŞİBEND -kaddesallahu sırruh- HAZRETLERİ

ŞAİR : Sâmi İLHAN samilhan@hotmail.com B aba Semmâsî verdi, müjdeyi mürîdâna, A ldı bir «er» kokusu, tâ Buhârâ’dan yana. H induvân Kasrı ismi değişecek buyurdu, Â rifan Kasrı densin, bu beldenin adına! Ü ç günlüktü mübârek, kucağa aldığında, D edi; «Benim oğlumdur!» evlâd olacak bana, D iyar diyar dolaşıp, İslâm’ı anlatacak, İ smini yola vermek yazılmıştı bahtına, N e güzel […]

Continue reading »

TALEBEDEN TALEBİM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Bir güneş gibi olun karanlığı yarmaya, Cehâletin mağduru yaraları sarmaya. Bir elinizde kitap, birinde kalem olsun, Amacınız «ben» değil bütün bir âlem olsun. Andınız bayrak için, vatan için olmalı, Tertemiz yüreğiniz bu sevdayla dolmalı. Yürürken yolunuza bilimi ışık tutun, Gönül mihrabınıza edebi eşik tutun. Mevlânâ’dan sevgiyi, Yûnus’tan dili alın. Şeyhim Edebâli’den intikal gülü alın. […]

Continue reading »

İSLÂM’DA HELÂL ve HARAM

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Sözlükte helâl «serbest olmak», haram ise «yasak olmak» anlamında mastardır. Ancak helâl serbest kılınan, haram ise yasaklanan nesne ve fiiller için kullanılır. Haram, saygı duyulan ve dokunulmaz olan değerlere de denilir. Meselâ; Mescid-i Haram, Kâbe’yi çevreleyen mescid; harem, otunun koparılması ve kendisinde suç işleyenin cezalandırılması dahî yasak olan Mescid-i Haram ve çevresindeki Müzdelife, […]

Continue reading »
1 2 3 4 5