AHÎ EVRAN ANADOLU’DA…

ŞAİR : Hikmet ELİTAŞ sair.70@hotmail.com

İslâm edep, ahlâk teşkilâtını,
Kurar Ahî Evran, Anadolu’da…
Sanat erbâbında, doğruluk, şefkat,
Arar Ahî Evran Anadolu’da…

Hakkı, adâleti kirman eyleyip,
Hakk’ı üstün tutup, Hakk’ı söyleyip,
Akılla, bilimle harman eyleyip;
Karar Ahî Evran, Anadolu’da…

Rızâ bilmeyenin yolu nicedir,
Tütmeyen bacanın külü nicedir,
Yoksulun, düşkünün hâli nicedir;
Sorar Ahî Evran, Anadolu’da…

Gıybeti, garezi eşikte koyup,
Ârif kapısında usûl okuyup,
Edepten, ahlâktan bir ağ dokuyup;
Gerer Ahî Evran, Anadolu’da…

Helâl kazanmanın, kâr olduğunu,
Ahînin yoksula yâr olduğunu,
Doğrunun tek, aklın bir olduğunu;
Görür Ahî Evran, Anadolu’da…

Hikmetî bu âhenk, bu hâl, bu fikir,
Sevildi âlimler, sevildi fakir,
Toplumda görmedi kimseyi hakir;
Korur Ahî Evran, Anadolu’da…