ARZ-I HÂL EYLE!

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Kibirden, gururdan, nefretten uzak, Arz-ı endam değil, arz-ı hâl eyle! Nefsânî arzular şeytânî tuzak, Arz-ı endam değil, arz-ı hâl eyle! Toprak gibi sessiz, mütevâzı ol! Sevgi pınarından merhametle dol! Bağrı yanıkların yoluna koyul! Arz-ı endam değil, arz-ı hâl eyle! Ne kadar yükselsen dağ olamazsın… Bin bir çiçek açan bağ olamazsın… Başına Hüdhüd’ün, tuğ olamazsın… Arz-ı […]

Continue reading »

Mazlumun Âhı

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com İlâhî adâlet dünden bugüne, Muhtaç eder bazen bolluğu aza. Bakmadan makama, mevkie, üne, Yıllar saçlarını boyar beyaza. Zincire vurmaya nefsten atını, Yıkmak için zulmün saltanatını, İçten yakarışla münâcâtını; El açar Rahmân’a yükler niyaza. Bulutla gölgeler semâda mâhı, Sahibini yakar elbet günahı, Yaralı bir kalbin yükselen âhı; Kışın libâsını giydirir yaza. Kibirle yürüme üstünde buzun, […]

Continue reading »

PAYLAŞALIM!..

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bu mal benim deyip de, Sonra dönme şaşkına. Gururunu eğip de, Paylaş Allah aşkına!.. Herkes koysa bir kibrit, Engel olur taşkına, Peygamber yolundan git! Paylaş Allah aşkına!.. Hakk’a kurban et cânı, Alın açık, baş kına, Yoksullarla lokmanı; Paylaş Allah aşkına!.. Bu dünyada veren el, Erer cennet köşküne, Hayrat nehir, zekât sel; Paylaş Allah aşkına!.. […]

Continue reading »

«HİÇ»MİŞİM MEĞER

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Aklımın erdiği günden bu yana, Yıllarca düşündüm, yordum kendimi. Sığamadım zamana ve mekâna, Her şeyde arayıp durdum kendimi. «Neyim, kimim…» asla bilemedim ben, Soruma bir cevap bulamadım ben, Doğduğum bu yerde kalamadım ben, Uzayan yollara vurdum kendimi. Haftalarca gezdim hep şaşkın şaşkın, Gafletten uyandım bir gün ansızın, Kendimden geçerek ilâhî aşkın, Ateşiyle tutuşturdum kendimi. Düştüğüm […]

Continue reading »

KENDİNE GEL!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Pek yüceldin de tevâzûyu unuttun mu yine? Başa bin türlü belâ kibr u gurur, kendine gel! Geliver kendine Seyrî ile kadrin yücelir, İstiyorsan iki dünyâda huzur, kendine gel! vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Continue reading »

SAYISIZ ENGEL VAR, HİÇ YOK!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Hayat engellerle dolu. Her hususta. Bilhassa hayırlı ve doğru işlerde. İnsan da; Engellere göre, ya şekil değiştiren, zayıf ve yenik düşen ya da güçlenen ve kazanan bir varlık. Her iki kategoride ibretler de hikmetler de çok. Besmele çekildikten sonra karşılaşılan engellere yenik düşerek, yüce hakikatlerden, bereketli gayretlerden, Allah yolunda nice mes’ûliyetlerden, faydalı ilimden […]

Continue reading »

Yeni Akde…

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com -Muhterem Hocam Sayın Muhammed DALBUL’a- Elest Meclisi’nde verdiğim sözü, Unutursam uyarmaya gel beni. Güneş gibi aşıp dağları, düzü, Yeni akde buyurmaya gel beni. Nefsle imtihanda bî-çare kulum, Cühelâya teslim neslim, okulum. Bin türlü ifritle çevrili yolum, Tut elimden, kayırmaya gel beni. Kapıldım gurura, haddimi aştım, Yeryüzünü yüz kibirle dolaştım. Aldatıldım kirle kine bulaştım, «Ben»i […]

Continue reading »

RÛHUN KANSERİ: BENLİK ve KİBİR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri KİBİRLİ FARE Hazret-i Mevlânâ; insanın acziyetine bakmadan, hiçliğini idrâk edemeden, enaniyet dâvâsına kapılmasını şu hikâye ile tasvir eder: Küçük bir fare kocaman bir devenin yularını kapmış, eline almış, kibir ve gururla kurula kurula gidiyordu. Deve; uysal tabiatı sebebiyle, onunla yol alıp giderken fare, kendi küçüklüğünü göremeden; […]

Continue reading »

ZELZELE!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Dünyaya hâkim oldu midenin köleleri. Mala-mülke hamallık bir ömür çileleri. Medeniyet dediğin insanlık değil miydi? Nemrutlar alçaldıkça yükseldi kuleleri… Sömürü çarklarına bir çomak sokan çıksa, Gazetelere manşet olur velveleleri… Milletim sezer elbet, kim kimin taşeronu, Bahtına dair fitne-fesat ihâleleri… Gurur, kibir ehline bir sivrisinek yeter, Vakti gelene kadar seyret merhaleleri… Huzur atmosferini zehirleyen nanköre, Bu […]

Continue reading »

BENİM NEFSİM

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Benim âsî bir nefsim var, Başa belâ açar durur. İşi gücü ziyan, zarar, Tezkiyeden kaçar durur. Yılan gibi zehirlidir, Kötü huylarla kirlidir, Gururludur, kibirlidir, Rûha zehir saçar durur. Ne uçurur ne yüzdürür, Bin bir bahane düzdürür, Âvâre ve boş gezdirir, Gaflet ile göçer durur. Ne utanır ne uslanır, Dâim benliğe yaslanır, Büyüklerle kıyaslanır, Yükseklerde […]

Continue reading »
1 2