PAYLAŞALIM!..

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bu mal benim deyip de,
Sonra dönme şaşkına.
Gururunu eğip de,
Paylaş Allah aşkına!..

Herkes koysa bir kibrit,
Engel olur taşkına,
Peygamber yolundan git!
Paylaş Allah aşkına!..

Hakk’a kurban et cânı,
Alın açık, baş kına,
Yoksullarla lokmanı;
Paylaş Allah aşkına!..

Bu dünyada veren el,
Erer cennet köşküne,
Hayrat nehir, zekât sel;
Paylaş Allah aşkına!..

Katılalım fakirin,
Gariplerin meşkine.
Dökülsün bütün kirin;
Paylaş Allah aşkına!..

Celil, dağıt hep bol bol,
Yenik düşme kuşkuna,
Hayır yap, vesile ol;
Paylaş Allah aşkına!..

Bu mal benim deyip de,
Sonra dönme şaşkına.
Gururunu eğip de;
Paylaş Allah aşkına!..