HER NEFESTE HESABI GÖR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, sakın katı sözden; Ömre inen hitâbı gör!.. Dost, bîzârdır iki yüzden; Edep bürün, âdâbı gör!.. Süleyman’a sor bu dili; Dost ile bul İsmail’i!.. İbrahim’e aç delili, Zerredeki esbâbı gör!.. Sende ilim, sende îman; Her esrarda sensin ayân!.. Yakub gibi derde dayan, Eyyûb’daki azâbı gör!.. Ne tefrit et, ne de ifrat; Hüner budur, burda san’at!.. […]

Continue reading »

KUR’ÂN EĞİTİMİNİN KAZANDIRDIĞI ÂHENK…

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com O Pazar günü ben de oradaydım. Yeni Çilehâne Camii’nde Yüzakı hâfızlarımız için tertiplenen merasimden bahsediyorum. Anadolu yakasının o Anadolu’yu hatırlatan sakin ve samimî atmosferinde, yeşillikler içinde, ferah ve temiz bir camide bir araya geldik. Önce birbirinden güzel sesli hâfızlardan dinlediğimiz Kur’ân-ı Kerim tilâvetiyle gönlümüzün pasını sildik. Ardından sînelerimizde âhenkli bir şiir terennümü aks-i sadâ […]

Continue reading »

BİR SEVDAYI DİL EYLEDİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Kadir Mevlâ’m, aşk ehline, Bir yüreği yol eyledim!.. Suya hasret Gül nesline, Gözyaşımı sel eyledim!.. Vuslat, hâl mi berâtıma? Hüzün düştü fıtratıma!.. Himmet eyle sebâtıma, Kör taşımı lâl eyledim!.. Sınanan ben, benim amaç; Garip gönül Sana muhtaç!.. Halil gibi ufkumu aç; Bir canım var hâl eyledim!.. Nurla kardın hoş dokumu; Arş’a saldın gül kokumu!.. Umut […]

Continue reading »
1 3 4 5