AKILLIM

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKÇI ali_rz_@hotmail.com

Ruhlarda kavuşan, bedeni neyler,
Âşıklar, cism-i can sormaz akıllım.
Gönülde ne varsa, dil onu söyler,
Eğri söz kınında, durmaz akıllım.

Yılların altında ezilen zaman,
Yakarmış yüreği, çıkmazmış duman,
Mevlâ’dan gelene eylenmez aman;
Ârif olan, gönül kırmaz akıllım.

Mâsivâ dediğin gözlere perde,
Tahtlara kurulan sultanlar nerde?
Bırak da kopsun ip, incelen yerde,
Deliler aklını, yormaz akıllım.

Hudâ’ya bağlanan semâ kuşudur,
Tattığın lokmalar, Rezzâk aşıdır,
Edepsiz hürriyet, şeytan işidir;
Yaradan, pranga vurmaz akıllım.

Yüzünde çizgiler, mâzîden ağır,
Durma, susma; «Allah!» diyerek bağır!
Haydi geçen ânı, geriye çağır,
Kara yıllar hatır, sormaz akıllım,

Rızâ’nın gölgesi, yoktur cismimde,
Ali’nin hatırı saklı ismimde,
Bir sahte tebessüm kalır resmimde,
Gülenler çileye, varmaz akıllım.