KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -11- İSLÂM’DA PEYGAMBERİMİZ’E İTTİBÂ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SÜNNET-İ SENİYYE, DÎNİN TEMELİDİR! Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman devirlerinde Basra halkının irşâdı için bu şehirde bulunan İmrân bin Husayn -radıyallâhu anh- bir mecliste Peygamber Efendimiz’in sünnetinden bahsediyordu. Orada bulunanlardan biri ona künyesiyle hitâb ederek şöyle dedi: “–Ey Ebâ Nüceyd! Siz bize hadisler rivâyet ediyorsunuz, biz onlar için Kur’ân’da asıl bulamıyoruz.” İmrân Hazretleri celâllenerek, ona […]

NE HÂLDEYİZ?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Yaşlı adam masada duran gazeteyi eline aldı. Manşeti görür görmez durakladı. Okudukça kanı dondu. Bu nasıl bir vahşetti böyle? Ne akıl, ne fikir, ne vicdan kabul ederdi bunu. Moral bozukluğu içinde bir daha göz attı. Kaşları çatıldı, yüzü düştü. Tekrar okumak için yine eline aldı. Fakat duyguları müsaade etmedi. Tahammül edilecek gibi değildi çünkü. Kalbinden feryatlar […]

İŞKODRA’DA 102 YIL SONRA… 13 HÂFIZ

Hamza CAN   Çağlar üstü nebevî mesaj: “Allah şu Kur’ân ile bazı kavimleri yükseltir. Bazılarını da alçaltır!” (Müslim, Müsâfirîn, 269) Ecdâdımız Osmanlı’nın 600 küsur senelik ihtişamlı bir ömre mazhar olmasının sebebi nedir? Bu suâle, hadîs-i şerîfin mânâsından hareketle iki mânevî sebep gösterilmektedir ki, ikisi de Kur’ân’a dair: •Osman Gazi’nin Kur’ân’a edebi… Misafir olduğu odada Mushaf-ı Şerîf’i görüp; «Ayak uzatamam!» diyerek […]

İSTERSEN…

Es‘ad Muhlis Paşa   Çalış gamginleri şâd etmeğe şâd olmak istersen, Sevindir kalb-i nâsı gamdan âzâd olmak istersen!.. vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün âzâd olmak : Kurtulmak. gamgin : Gamlı. nâs: İnsanlar. şâd etmek : Sevindirmek. şâd olmak : Sevinmek.

EFENDİMİZ DEDİ Kİ

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com “Gözümün gördüğünü kalbim yalanlamadı.” Töredeki hikmete gülce işaretmiş bu! Hızır’la kırk bir saat yaşanır yücelerde, Erenler meclisinde sırlı meşveretmiş bu! Sulu sepken duygular ıslatırken özümü, Gül kokulu yârimin elinden rahmetmiş bu! Kevser serinliğinde balla kesip sözümü, Aydınlık yarınlara kutlu bir davetmiş bu! Savrulan insanlığı çağırıp menziline, Mutlu kâinât için her dem kefâretmiş bu! Üç günlük dünya […]

İNSANLIK BU HÂLE NASIL GELDİ?

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Haber bültenlerinde şahit olduğumuz bir manzara vardır; trafik kazası gibi bir sebeple hayatını kaybedenlerden bahsederken, vefat etmiş bu kişilerin fotoğrafları ekranda yer alır. Elbette internet çağında muhabirler bu fotoğrafları, ekseriyetle o kişilere ait sosyal medya adreslerinden almaktadır. Bunun neticesinde biraz önce vefat etmiş hanımların; düğünlerde çekilmiş renkli kıyafetli, makyajlı fotoğrafları milyonların seyrettiği haber bültenlerinde görünüverir. Acaba […]

BİR KOLU CENNETTE…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Yemenli Ezd kabîlesinin Devs boyunun eşrafından olan Tufeyl bin Amr -radıyallâhu anh- hicretten önce müslümanların muhasara altında bulundukları dönemde İslâm’a girmek için Yemen’den Mekke’ye geldi. Mekke’de bir müddet kaldıktan sonra memleketine döndü. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- onun tebliğiyle müslüman oldu. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Tufeyl’in kavmini İslâm’a davetini kolaylaştırması için; “Allâhım, ona nur ver […]

HİZBULLAH PİROĞLU

  Güzel bir gönül daha geldi geçti dünyadan! Kulluğun, tebliğin ve irşâdın gereğini, Allâh’ın ve Rasûlü’nün arzusu istikametinde güzel bir şekilde yerine getirmeye âcizâne ve dervişâne gayret ettiği 89 yıllık ömürle dâr-ı bekāya irtihâl eyledi. Sâlih bir insandı. Allah ve Rasûlü’ne sadâkati ve teslîmiyeti, Hak dostuna bağlılığı, evrâdı, ezkârı her şeyiyle mütevâzı bir derviş olarak yaşadı. Bu yaşayışı tâlim eden […]

HAK RENGİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Uyan yolcu, ruhsuz beden dayanmaz, Nefsi tuş olmayan bir can, kazanmaz! Şu imtihan yurdu, fânî çarşıda, Hayrı dileyenler şerre dadanmaz! Dillerin altında hangi bakla var? Yâri anmadıkça, gözler uyanmaz! Kalplerin içinde güller solarsa, Dikenler kalır ki, bülbüller konmaz! Îman ateşiyle, secde hâlinde, Bağrı yanmayanın alnı nurlanmaz! Alnı nurlu Anadolu dervişi, Allah’tan başka bir tanrıyı anmaz! Dünya […]

NÂRA MI NÛRA MI?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Hep muhasebe et kısa ömrünü! Nâra mı nûra mı taşır amelin? Baş tâcı kıldın mı O’nun emrini? Nâra mı nûra mı taşır amelin? Sâlih amelim çok diye övünme! Mîzan kurulmadan önce sevinme! Dünyada nefsini sakın savunma! Nâra mı nûra mı taşır amelin? Havf ve recâ ile yaşa hayatı! Her nefes verişte hisset memâtı! Yâdından […]

1 2 3 25