GİTMELİYİM…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Dünya yalan, ömür talan, Gitmeliyim; gitmeliyim… Hayat kâbus, nefret yılan, Gitmeliyim; gitmeliyim… Sevmedim hiç ağyâr yüzü, Ne baharı ne de güzü, Doymak bilmez insan gözü; Gitmeliyim; gitmeliyim… Akıl uçuk, îman kertik, Dümen bozuk, gönül batık, Ruhlar çökük, derman bitik; Gitmeliyim; gitmeliyim… Hürriyetten hava aldık, Ferdîleştik, yalnız kaldık, Nefsimizi mala saldık; Gitmeliyim; gitmeliyim… Hakikate giden […]

HAKK’IN MEKTUBU

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) En büyük mûcize, en zirve bu Kur’ân-ı Kerim, Hakk’ın insanlığa son mektubu Kur’ân-ı Kerim. Ne şiirdir, ne nesirdir, ne sihirdir bu kelâm, Beşerî sözle kıyaslanmaz ilâhî ilhâm. Edebî zirveyi tutmuş nice demdir çağırır, «Var mı bir benzeri!?.» çıkmaz buna cür’et kaç asır! Altı yüz on senesinden sayalım tâ bugüne, Çıkabilmiş biri yok, meydan okur ins ü […]

BİR GÜZEL İNSANDI SÜLEYMAN HOCA

Prof. Dr. Necdet TOSUN ntosun@hotmail.com Bandırma; bir güzel insanını daha kaybetti, Süleyman TOSUN Hocayı… 1939 senesinde Balıkesir’in Manyas ilçesinin Necip Köyü’nde dünyaya gelmişti Süleyman Hoca. Yakın köylerde hâfızlık yapmıştı. Sonra dînî tahsilini ilerletmek için İstanbul’a gitti. Fatih’te Gönenli Mehmed Efendi’nin Kur’ân kursunda kaldı, Kesikbacak İsmail Efendi’den (ö. 1972) tecvid ve tashîh-i huruf dersleri aldı. Başka hocalardan da istifade etti. Bir […]

TESBİHÇİ

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Ay u güneş müştâk durur dervişlerin sohbetine, Ferişteler tesbih okur zikir ider dervişleri. Tersâlar tapuya gelür hükm ısları zebûn olur, Tağlar, taşlar secde kılur göricegez dervişleri. Ol Fahr-i Âlem Mustafâ ol mâden-i sıdk u safâ, İsterisen andan vefâ incitmegil dervîşleri.* Üniversite yıllarıydı; okul çıkışı Beyazıt Camii’nin arkasında, Sahaflar Çarşısı’nın çıkışındaki büyük çınarın altındaki çay bahçesinde, […]

AMAN CENAZEM ORTADA KALMASIN!

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Bu satırların yazarı, 1988 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olunca yabancı dil eğitimi için Londra’ya gittim. Tabiî orada da bugün İstanbul’u nasıl geziyorsam, Londra’nın da önemli yerlerini adım adım gezmeye başladım. Londra’da Türklerin çoğunlukla oturduğu yer olan Stoke Newington denen bir semt var, oraya da gittim. Bir cuma günüydü. Cuma namazını kıldık; namaz sonrası yavaş yavaş […]

HİCRÂN ATEŞİ

M. Es‘ad Erbilî Hazretleri بن أل چكدم صفاى خاطر و آرام جانمدن صفا آتش ، جفا آتش ، فرار آتش ، قرار آتش Ben el çektim safâ-yı hâtır u ârâm-ı cânımdan, Safâ âteş, cefâ âteş, firâr âteş, karâr âteş! “Gönlümü tesellî edecek ve beni safâlandıracak olan her fânî şeyden vazgeçtim. Zira, bana Sen’siz, safâ da ateştir, cefâ da ateştir. Firar […]

UTANIRIM!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Gün biter, karanlık çöker, Hasadımdan utanırım! Nedâmetle boyun büker, Maksadımdan utanırım! Vesveseler koca umman, Arzularım bir çağlayan, Nasibimi hiçe sayan; İnadımdan utanırım! Kurşun sesi sarar ufku, Yüreğime düşer korku, Gözlerimden gitmez uyku; Ecdâdımdam utanırım! Bu bencillik bilmem niçin? Hâlini hiç sormam açın, Küçücük bir sızı için; Feryâdımdan utanırım! Sabrımı bir yana attım, İncittim, yürek kanattım, Geceler […]

Fazîletin, Huzurun ve İki Cihan Saâdetinin Şartı: ÇİLELERE TAHAMMÜL

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi MEDENİYETİMİZİN HEDEFİ Her medeniyet, kendi insan tipini meydana getirir. Yüce dînimiz İslâm; Kur’ân ve Sünnet medeniyetidir ki, ham insandan kâmil insan inşâ eder. Bunun en güzel misâli, asr-ı saâdettir. Çünkü câhiliyye insanından fazîletler medeniyeti tesis edilmiştir. Asr-ı saâdetten kıyâmete kadar da bu medeniyetin yegâne muallimi Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. Cenâb-ı Hak, O’nu bütün […]

KAPI ÂDÂBI

Sami GÖKSÜN İslâm dîninin gayesi, insanların dünya ve âhiret saâdetini temin edip huzur ve emniyet içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Güven ve huzur çerçevesinde içtimâî münasebetlerin devam edebilmesi için; aile içinde ve toplumda fertlerin vazife ve mes’ûliyetlerini yerine getirmeleri; sevgi, saygı ve kardeşliği sürdürecek davranışları sergilemeleri; husûsî hayata ve aile mahremiyetine saygı göstermeleri gerekir. İnsanlar; başkalarının söz, davranış ve tavırlarından tesir alırlar. […]

ÇANAKKALE!

Halil KAŞIKÇI Allah -celle celâlühû-’nun yarattığı bir insan, bir kul; şeriatın emrini ve sünnet-i seniyyeyi tatbik ettiğinin üzerine artı olarak bir ibâdet daha koymak istiyorsa muhakkak Çanakkale’ye gitmeli. Şehidliği ziyaret etmeli, her şehid mezarının başında yarım gün, bir gün geçirmeli. Her şehîdin; yüreğindeki vatan sevgisinin, îman şuurunun neleri yapmaya kādir olduğunu hissetmeli, yaşamalı, olabildiğince empati yapmalıdır. Çünkü oradaki her mevkiin […]

1 2 3 23