TEVHÎD-İ HAZRET-İ ALLAH

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bir ve tektir, Rabbim Allah’tır benim, İsmi Rahman bir Hudâ’dır Hak Rahîm. Tek O’dur, Allâhu ekber, en aziz, Hû’dur Allah, Hak’tır Allah, şüphesiz. Şâhid âlem, tâ ezelden, tâ ebed, Misli yoktur, ancak Allah’tır Samed! Ancak Allah, başka yoktur hiç ilâh, En karanlık anda O’ndandır sabah. Haz değil, hüsrandır O’nsuz bir hayat, Yalnız Allah çâre, îmandır kanat. […]

Continue reading »

GÜL VERİLMELİ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Çekilsin kılıçlar düşman üstüne, Yeni zaferlere yol verilmeli. Kerim kitâbımız Kur’ân üstüne, Ant içip alplere bel verilmeli. «Bismillâh!» diyerek hızdan hızlıca, Başına inkârın demir balyozca, Zulmün karşısında «Sultan Yavuz»ca; Mazluma, mağdura el verilmeli. Bilinsin ki savaş, yiğide düğün, Böyleydi geçmişte, böyledir bugün, Bayrağa sarılı şühedâya ün; Kurbanlık koçlara al verilmeli. Lâyık olmak için Süleymanlara, […]

Continue reading »

DARBE ve FETİH

ŞAİR : Ümmet KAHRAMAN İki bin on altı, on beş Temmuz’du, Rezil kalkışmayla darbe sınandı. Parola ihânet, işgal rumuzdu, Hâinler milleti baş eğer sandı. Millî iradeye dadanan haçlı, Maşası olunca bir hâin suçlu, Görerek kendini işgale güçlü, Habis elleriyle yurda uzandı. Bizans rûhu yine kurdu bir hile, Entrikanın sığmaz tarifi dile, Fatihlerin nesli bilip vesile, Surların yerine tanka tırmandı. Yüz […]

Continue reading »

OSMANLI’DA EĞİTİM NASIL BAŞLARDI?

YAZAR : Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com Çocuk… Yeni açmış tomurcuk. Gözleri yıldız, dilleri bal. Milletler için istikbal. Geleceğimizi emânet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimi, anne karnında başlar aslında. Babasının kanında, annesinin canında helâl bir iklim ister çocuk. Mademki geleceğimizi emânet edeceğiz çocuklarımıza, öyleyse hayata gözlerini açmadan başlamalıyız ilgilenmeye. Atımız, arabamız, bağımız, bahçemiz için özel bakım yapmaktan kaçınmazken, gözbebeklerimizi, ciğerpârelerimizi nasıl ihmal ederiz? Osmanlı […]

Continue reading »

BABA VE OĞUL

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com İrkilir rüyadan üç gün peş peşe, Ödül koyar Halil, bunu yorana. Hatırlar sözünü; Ay’a, Güneş’e, Gözyaşı sel olur sebep sorana. Habersiz Hacer’den, nasip talibi, «Bismillâh»la çıkar bilmez gāibi. Omuzlar ahdini dâvâ sahibi, Erteler hüznünü başka yarına. Ehl-i semâvattan Cebrâil iner, Okşar İsmail’i, fırtına diner. Rahmet, İbrahim’de niyete siner, Lânet okur, Hakk’a karşı durana. Candan […]

Continue reading »

«YÂ BİSMİLLÂH!» DEYİNCE…

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Nice kapı açılır, «Yâ Bismillâh!» deyince… Kanat takıp uçulur, «Yâ Bismillâh!» deyince… Önce hâlis bir niyet, Her duâya icâbet, «Yâ Bismillâh!» deyince… Hak’tan gelir inâyet. Karaların ak olur, Zirve iner hâk olur, «Yâ Bismillâh!» deyince… Nice müşkül yok olur. Kış yaşanır baharda, Bahar yaşanır karda, «Yâ Bismillâh!» deyince… Asla kalmazsın darda. Kul Rabbiyle buluşur, […]

Continue reading »

HER İŞİN BAŞLANGICI: BESMELE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Öyle bir sırdır ki Hak’tan neş’et eyler besmele, Sarsa zahmet her taraftan rahmet eyler besmele… Sırr-ı bismillâh ezelden her işin başlangıcı, Lâfz-ı Kur’ân onla başlar, izzet eyler besmele… Tâ yürekten, cân içinden, kim ki bismillâh dese, El çeker menfî tecellî, müsbet eyler besmele… Derdi vardan yok eder, dermânı yoktan var eder, Darda koymaz vird […]

Continue reading »

Tavsiye

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Hakk’ın hâkimiyle geçen yılları, Ecdat yâdigârı zamana dost ol! Hayat ki; dikenle dolu yolları, Gülşene çeviren îmâna dost ol! Meyyâlin ebedî solmayan Gül’e, Çoğalsın o Gül’e âşık bülbüle. Yanmadan ateşe, dönmeden küle; Bezm-i Elest’teki peymâna dost ol! Kifâyetsiz akıl Kenan’da cüce, İlâhî irade hükmeder güce. Dalgalar gelir, dağlardan yüce; Nûh’un gemisiyle ummâna dost ol! […]

Continue reading »

«YÜZAKI»YLA YÜZ DEDİK…

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com «Bismillâh!» diyerek düştük yollara, En çetin kışlara bile yaz dedik… Açtık sayfamızı mü’min kullara, «Dergi hepimizin, sen de yaz!» dedik… Göz yummadık vurguncuya, talana, Sırt dönmedik yolda yalnız kalana, Ne yan gözle baktık kardeş olana, Ne komşunun tavuğuna kaz dedik… Bir olanı, Kur’ân’ını zikrettik, Rasûlü’nü, sünnetini fikrettik, Şımarmadık, hep çalıştık, şükrettik, Bize on bin […]

Continue reading »