Tavsiye

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Hakk’ın hâkimiyle geçen yılları,
Ecdat yâdigârı zamana dost ol!
Hayat ki; dikenle dolu yolları,
Gülşene çeviren îmâna dost ol!

Meyyâlin ebedî solmayan Gül’e,
Çoğalsın o Gül’e âşık bülbüle.
Yanmadan ateşe, dönmeden küle;
Bezm-i Elest’teki peymâna dost ol!

Kifâyetsiz akıl Kenan’da cüce,
İlâhî irade hükmeder güce.
Dalgalar gelir, dağlardan yüce;
Nûh’un gemisiyle ummâna dost ol!

Raksa durur bayrak heveslerinden,
Kılıçlar bilenir nefeslerinden.
Semâya yükselen nal seslerinden;
Zafer muştusu toz-dumana dost ol!

Ağyâra eğilen fes bizim değil.
Hüzün kelepçeli ses bizim değil.
Çıkar lügatimden «pes» bizim değil!
Barbaros damgalı limana dost ol!

Güneşle dokunan güneşte solmaz.
Nur hâlesi göze karanlık dolmaz.
Titrek bir alevin peşinden olmaz;
Var İmâm-ı Âzam Nûmân’a dost ol!

Gök dürülür, tek tek yıldızlar söner.
Son bulur gelgitler, fırtına diner,
Mühlet biter her şey aslına döner.
Bismillâh’la gelen fermana dost ol!