BABA VE OĞUL

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

İrkilir rüyadan üç gün peş peşe,
Ödül koyar Halil, bunu yorana.
Hatırlar sözünü; Ay’a, Güneş’e,
Gözyaşı sel olur sebep sorana.

Habersiz Hacer’den, nasip talibi,
«Bismillâh»la çıkar bilmez gāibi.
Omuzlar ahdini dâvâ sahibi,
Erteler hüznünü başka yarına.

Ehl-i semâvattan Cebrâil iner,
Okşar İsmail’i, fırtına diner.
Rahmet, İbrahim’de niyete siner,
Lânet okur, Hakk’a karşı durana.

Candan vazgeçmekte Yâr’a giden yol.
Dünyalık şöhretten geri durur kul.
İlâhî ikaza muttalî oğul,
Aldanmaz iblisin anlık kârına.

Baba önde, oğul arkası sıra,
Yürürler tâzimle hükmedip sırra.
Kurbanlık koç gelir yayılır asra,
Çiçekler yeşerir gün efkârına.

10 Eylül 2014