SIFIRDAN BAŞLAMALI!..

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Geçtiğimiz aylarda bilim nâmına önemli gelişmelere şahit olduk. ABD merkezli bir firma, Mars’a spor bir araba gönderdi. Üstelik fırlatma işleminde kullandığı roketlerden ikisini tekrar kullanmak üzere dünyaya geri indirdi. Araba Merih’i ıskalayacakmış ama yine de bilim nâmına büyük bir başarı… Lâkin bu hâdise her zaman olduğu gibi bizim ülkemizde farklı bir şekilde yankı buldu!.. […]

Continue reading »

18.YÜZYIL AYDINLANMA SÜRECİNDE DİN-BİLİM İLİŞKİSİ -2-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com POZİTİVİSTLERİN İDDİALARI Bilimin dînî değerlerin temellerini sarstığını iddia eden Pozitivistler; astronomideki gelişmelerin ve tıptaki bazı gelişmelerin mukaddes metinlerin iddialarını çürüttüğünü, dînin bilimin önünde yenik düştüğünü iddia etmişlerdir. Bu iddia; bazı siyasî grupların Avrupa’daki din adamlarının toplumları harekete geçirme gücünü kırma ve siyasî iktidarı ele geçirme adına kasıtlı olarak yürüttükleri bir ideolojik propaganda faaliyetidir. Din ve […]

Continue reading »

18. Yüzyıl Aydınlanma Sürecinde DİN-BİLİM İLİŞKİSİ

YAZAR: Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com “Tarihin gelecekteki seyrinin; bugünkü neslin ilim ve din arasındaki ilişkiler hakkında vereceği karara bağlı olduğunu iddia etmek, bir mübalâğa sayılmaz.” (A. N. Whitehead) 18. yüzyıl aydınlanma düşüncesi; kökleri antik Yunan düşüncesine kadar uzanan bir sürecin devamı olarak ortaya çıktı ve daha çok Fransa’da etkili oldu. Aydınlanmayla birlikte; düşünce ve bilim alanlarında boy gösteren gelişmelerin teorik temelleri […]

Continue reading »

ÖĞRENMENİN YAŞI KAÇ?

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bilim nasıl bir nimet, Yoktur sonu, başı yok… Müsbet ilme rağbet et, Düzlüğü var, kaşı yok… Fensiz yolda kalırız, Dinsiz duman oluruz! Kaç kez mahsûl alırız, Toprağı yok, taşı yok… Hakikat kastın olsun, Defterler postun olsun, Kitaplar dostun olsun, Ekmeği yok, aşı yok… Bizdeki mala talep, Olmasın kayba sebep, İlim seni korur hep, Yitirme […]

Continue reading »

MEDENİYET NİMETİ

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Komşularımızın huzursuzluk içinde kıvrandığı günlerde, ülke olarak cumhurbaşkanı seçimlerine gidiyoruz. Her ne kadar üzerimizde oyunlar oynansa da çok şükür şimdilik hâlâ kanun düzeniyle yönetilen bir toplum hâlinde yaşamak nimetinden mahrum değiliz. Son günlerde acılı coğrafyaların ve mazlum mültecilerin vesilesiyle pek farkında olmadığımız bir başka nimetin farkına varmak nasip oluyor: “Medenî bir hayat yaşama nimeti…” […]

Continue reading »

OSMANLI MEDRESELERİ

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com 17. ve 18. yüzyıldaki batı dünyasında meydana gelen bilim sahasındaki gelişme ve değişmelere mukabil Osmanlı ulemâsının ilgisi ne seviyedeydi? Aynı yıllarda Medrese; bilimde, sanatta ve eğitim hizmetleri noktasında ne durumdaydı? Acaba dünyadaki bu gelişmeler ne kadar takip ediliyordu? Eğitim sistemimizde bir eksiklik var mıydı? Medreseleri yürüyen hayata etkisi sınırlı bir kurum hâline dönüştüren sebepler nelerdi? […]

Continue reading »

Bilim, İhtiyaç, Madde ve Mânâ Harmanında; HAMLE SIRASI BİZDE…

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İslam medeniyetinin Moğol İstîlâsı’ndan sonra maruz kaldığı büyük yıkım ve ondan sonraki dönemde pozitif bilimler sahasındaki üstünlüğün batıya geçişi, müslüman mütefekkirleri uzun zamandan beri meşgul eden bir meseledir. Neden İslâm medeniyeti bugün batının geliştirdiği maddî üstünlüğü elde edememiş, kendi attığı temellerin üstüne ilmî bir medeniyet inşa edememiştir? İşin doğrusu bugünkü pozitif bilim dallarının temeline […]

Continue reading »