ÖĞRENMENİN YAŞI KAÇ?

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bilim nasıl bir nimet,
Yoktur sonu, başı yok…
Müsbet ilme rağbet et,
Düzlüğü var, kaşı yok…

Fensiz yolda kalırız,
Dinsiz duman oluruz!
Kaç kez mahsûl alırız,
Toprağı yok, taşı yok…

Hakikat kastın olsun,
Defterler postun olsun,
Kitaplar dostun olsun,
Ekmeği yok, aşı yok…

Bizdeki mala talep,
Olmasın kayba sebep,
İlim seni korur hep,
Yitirme telâşı yok…

Celil senin gözün pek,
Öğren, öğret çile çek,
Beşikten mezara dek,
Öğrenmenin yaşı yok…