KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -5- İSLÂM’DA BÂTINÎ FARZLAR ve BÂTINÎ HARAMLAR

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi CENNETLİK OLMAK Bir adam, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e; “−Ey Allâh’ın Rasûlü! Falanca kadın; çokça nâfile namaz kılması, nâfile oruç tutması, çalışması ve sadaka vermesiyle anılır. Fakat o kadın, diliyle komşularına eziyet eder!” dedi. Fahr-i Kâinât Efendimiz şöyle buyurdu: “–O kadında hiçbir hayır yoktur! O kadın cehennem ehlindendir!” Adam devamla; farz ibâdetlerini yerine getiren, […]

ZAFER BERATI

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com   Yakışmaz inanan insana zillet, Şahbaz gibi kollarını aç artık! Şu korkak hâline ederim hayret, Davran da bir harekete geç artık! Nereye baksam kan, gözyaşı, zulüm, Mü’mine kader mi her yerde ölüm! Hakkı haykırmazsa gayrı bu dilim, Yaşadığım her gün bana güç artık! En kötü korkaklık, cepheden kaçmak, Vatana ihânet, dâvâdan geçmek, Şereftir, şehâdet şerbeti […]

Fazîletin, Huzurun ve İki Cihan Saâdetinin Şartı: ÇİLELERE TAHAMMÜL

Osman Nûri TOPBAŞ MEDENİYETİMİZİN HEDEFİ Her medeniyet, kendi insan tipini meydana getirir. Yüce dînimiz İslâm; Kur’ân ve Sünnet medeniyetidir ki, ham insandan kâmil insan inşâ eder. Bunun en güzel misâli, asr-ı saâdettir. Çünkü câhiliyye insanından fazîletler medeniyeti tesis edilmiştir. Asr-ı saâdetten kıyâmete kadar da bu medeniyetin yegâne muallimi Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. Cenâb-ı Hak, O’nu bütün beşeriyete «üsve-i […]

BİR GÜZEL İNSANDI SÜLEYMAN HOCA

Prof. Dr. Necdet TOSUN ntosun@hotmail.com Bandırma; bir güzel insanını daha kaybetti, Süleyman TOSUN Hocayı… 1939 senesinde Balıkesir’in Manyas ilçesinin Necip Köyü’nde dünyaya gelmişti Süleyman Hoca. Yakın köylerde hâfızlık yapmıştı. Sonra dînî tahsilini ilerletmek için İstanbul’a gitti. Fatih’te Gönenli Mehmed Efendi’nin Kur’ân kursunda kaldı, Kesikbacak İsmail Efendi’den (ö. 1972) tecvid ve tashîh-i huruf dersleri aldı. Başka hocalardan da istifade etti. Bir […]

HİCRÂN ATEŞİ

M. Es‘ad Erbilî Hazretleri بن أل چكدم صفاى خاطر و آرام جانمدن صفا آتش ، جفا آتش ، فرار آتش ، قرار آتش Ben el çektim safâ-yı hâtır u ârâm-ı cânımdan, Safâ âteş, cefâ âteş, firâr âteş, karâr âteş! “Gönlümü tesellî edecek ve beni safâlandıracak olan her fânî şeyden vazgeçtim. Zira, bana Sen’siz, safâ da ateştir, cefâ da ateştir. Firar […]

KALBİMİN KÜSÜ

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com   «Şimdi ne yazsam da geçse kalbimin küsü?» Kuşatsa bedenimi asırların ülküsü… Dostluk ki bu hayatın solmaz nâdîde süsü, Yandığım, yakıldığım; çektiğime yâ sabır! Bütün kışlar, bahara giden ırmağa bakar, Her ırmak yatağında, şevkle deryâya akar, En karanlık gecenin sonu, sabaha çıkar; Yandığım, yakıldığım; çektiğime yâ sabır! Ellerim titremese, gölgemi vuracağım, Yorgun sokaklar gibi, köşede duracağım, […]

RAKİPSİZ BİR ÂBİDE: SELÎMİYYE CÂMİİ

Bu şiir geçen ay yayımlanmıştı. Ancak ilham mimarının işçiliğe devam etmesi üzerine bazı tashihler ve mesaj dolu ilâvelerle tekrar kaleme alındı. Hazret-i Mevlânâ ne güzel söylemiş: “Tashihsiz yazan sadece Allah’tır.” SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) “–Bu bir efsâne!” demem, gerçeği seyretti cihan “–Sanki bir mûcize, hayret!” dedi baktıkça bakan. Önceden sonraya cennet bu mahâret senedi. Dün, Selim Han, gemiler saldı sefer […]

HAMD Ü SENÂLAR OLSUN

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Asla dilemiyorum dünya saltanatını, Hayatın kapısında bekliyor beni ölüm! Elbette görüyorum Hakk’ın o sanatını, İnâyeti olmasa yazamazdım bir bölüm! Fırsatını buldukça yolumu keser şehvet! Kandırmaya çalışır insanı, rezil şöhret! Ümidimi yıkamaz rûhumu vuran âfet! Vedûd’un yardımıyla vahaya döndü çölüm… Muhtacım biliyorum Rasûl şefaatine, Gönülden râm olmuşum O’nun âyetlerine, Kendimi kaptırmadım dünya nimetlerine; Allâh’ın ihsânıyla […]

ALLÂHU EKBER!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Gönül bahçesinde kibir dikeni, Zikirle yakılır; «Allâhu ekber!» Cihan gurbetinde aşk merdiveni, Gayretle çıkılır; «Allâhu ekber!» İhtiyar zamanın o çehresinden, Süzülürken sızı her zerresinden, Çilehânesinin penceresinden, Sabırla bakılır; «Allâhu ekber!» Bitmeyen telâşı koy avucuna, Arzuları savur dağ yamacına, Îmânın sancağı yürek burcuna, İhlâsla çekilir; «Allâhu ekber!» İnancım gereği hep sınandıkça, Hicran ateşinde gün gün yandıkça, Şer […]

UÇMAK İÇİN EMRE İTAAT!

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Âyet-i kerîmede buyurulur: “Gökyüzünde Allâh’ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.” (en-Nahl, 79) Hızır -aleyhisselâm- Hazret-i Musa ile bir gemiye biner; az sonra geminin güvertesine konan bir serçe, su içmek üzere gagasını denize daldırır. Bunu gören Hızır -aleyhisselâm- Hazret-i Musa’ya; “–Allâh’ın ilmi […]

1 2 3 152