RAKİPSİZ BİR ÂBİDE: SELÎMİYYE CÂMİİ

Bu şiir geçen ay yayımlanmıştı. Ancak ilham mimarının işçiliğe devam etmesi üzerine bazı tashihler ve mesaj dolu ilâvelerle tekrar kaleme alındı. Hazret-i Mevlânâ ne güzel söylemiş: “Tashihsiz yazan sadece Allah’tır.” SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) “–Bu bir efsâne!” demem, gerçeği seyretti cihan “–Sanki bir mûcize, hayret!” dedi baktıkça bakan. Önceden sonraya cennet bu mahâret senedi. Dün, Selim Han, gemiler saldı sefer […]

HAMD Ü SENÂLAR OLSUN

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Asla dilemiyorum dünya saltanatını, Hayatın kapısında bekliyor beni ölüm! Elbette görüyorum Hakk’ın o sanatını, İnâyeti olmasa yazamazdım bir bölüm! Fırsatını buldukça yolumu keser şehvet! Kandırmaya çalışır insanı, rezil şöhret! Ümidimi yıkamaz rûhumu vuran âfet! Vedûd’un yardımıyla vahaya döndü çölüm… Muhtacım biliyorum Rasûl şefaatine, Gönülden râm olmuşum O’nun âyetlerine, Kendimi kaptırmadım dünya nimetlerine; Allâh’ın ihsânıyla […]

ALLÂHU EKBER!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Gönül bahçesinde kibir dikeni, Zikirle yakılır; «Allâhu ekber!» Cihan gurbetinde aşk merdiveni, Gayretle çıkılır; «Allâhu ekber!» İhtiyar zamanın o çehresinden, Süzülürken sızı her zerresinden, Çilehânesinin penceresinden, Sabırla bakılır; «Allâhu ekber!» Bitmeyen telâşı koy avucuna, Arzuları savur dağ yamacına, Îmânın sancağı yürek burcuna, İhlâsla çekilir; «Allâhu ekber!» İnancım gereği hep sınandıkça, Hicran ateşinde gün gün yandıkça, Şer […]

UÇMAK İÇİN EMRE İTAAT!

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Âyet-i kerîmede buyurulur: “Gökyüzünde Allâh’ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.” (en-Nahl, 79) Hızır -aleyhisselâm- Hazret-i Musa ile bir gemiye biner; az sonra geminin güvertesine konan bir serçe, su içmek üzere gagasını denize daldırır. Bunu gören Hızır -aleyhisselâm- Hazret-i Musa’ya; “–Allâh’ın ilmi […]

KİMLİĞİMİZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Rûh-i İslâm ile izzet bu, asâlet bu bize, Hem büyük, hem mütevâzî medeniyyet bu bize! Tapumuz, kimliğimizdir bu şeref-şan kutbu; Muhteşemdir, iki dünyâya Süleymâniye bu! Sâde hizmetçisi kul, sâhibi Allah bu evin, Duracak dipdiri gökler gibi durdukça zemin…

ALLAH DER ALLAH!..

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com   Kalpler feyiz alır, Şâh-ı Rusül’den, Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!.. İnsan âşık olur, cân u gönülden, Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!.. Sultân-ı zikirle, çınlar fezâlar, Kalp mutmain olur, biter ezâlar, Zikrinle nurlanan, bütün âzâlar; Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!.. Açılır perdeler, dil olur her yan, Gönüller şenlenir, mest olur insan, Aşkla şâha kalkar, kalp ile lisan; […]

«ALLAH!» DİYELİM…

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Hey ağalar, ömrün sonu, Gelmeden; «Allah!» diyelim… Can alıcı tatlı canı, Almadan; «Allah!» diyelim… Bir son bekler hepimizi, Vîrân eder yapımızı, Ecel gelip kapımızı; Çalmadan; «Allah!» diyelim… Olmadan amansız firak, Gazele dönmeden yaprak, Gözümüze kara toprak; Dolmadan; «Allah!» diyelim… Acı olmadan balımız, Sarpa düşmeden yolumuz, Bahçede yeşil dalımız; Solmadan; «Allah!» diyelim… Kul Hakkı bu böyle olmaz, […]

SEVİNDİRECEK BİR HÜZÜN

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Zaman nehri, beden sandalımızı biz istesek de istemesek de kabir kapısına doğru sürükleyip götürüyor. Bu gidişi ne durdurmak ne yavaşlatmak mümkün. Ancak bu sırada geçen zamanı lehimize olan amellerle değerlendirmemiz mümkün. Eğer gafletle yaşayıp giderken, kendimizi birdenbire kabir kapısında bulup pişman olmak istemiyorsak; ne kadar olduğunu bilmediğimiz bu süreyi, an be an bize fayda veren işlerle […]

Ebedî Saâdet İçin; HAYAT MUHASEBESİ

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Kur’ân-ı Kerim’de mükerreren, dünyanın bir imtihan dershânesi hükmünde olduğu beyan buyurulur. (el-Mülk, 2;…) Dolayısıyla ömrün de hikmeti mûcebince, bu imtihanı kazanmak için bir nimet olarak ihsan buyurulduğu âşikârdır. Nitekim bu hususa dair, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Allâh’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu gözet, ama dünyadan da nasibini unutma. Allâh’ın sana ihsân ettiği gibi, sen […]

YOLCULUK NEREYE?

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Sonsuz bir kâinatta bu dünya, en işlek istasyon. Bir yanda geliş ve bir yanda gidiş. Tüm yolculuklar; Önce ezelden dünya beşiğine, sonra beşikten mezara, sonra da mezardan mahşer meydanına. Sonra da iki büyük gerçekten birine: Cennet veya cehennem. Acaba hangisi? Dünya gözüyle meçhul. Acaba cennete mi, cehenneme mi yolculuk? Meçhul. Tabiî; Herkesin kendine göre […]

1 2 3 151