KÜN FEYEKÛN!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Kâinâtın Hâlık’ı; «Kün!» emrini verince, Kara toprak silkinip, gökyüzüne ağmaz mı? Katreler bulutlardan inerken ince ince, Bir yol bulup sessizce, gönüllere yağmaz mı? Kelebek kanadından çıkar güçlü boranlar, Sükûnete bürünür alev topu volkanlar, Kış kapısında suskun, boynu bükük safranlar; Uzayıp boy vererek yıldızlara değmez mi? Yeşil tülden sıyrılıp çöllere döner bağlar, Kurşun geçirmez olur, incecik ipek ağlar, […]

Continue reading »

YÜRÜR!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Semânın kalbinde gözlerden uzak, Akıp gider zaman, yüceler yürür! Uyku derin kuyu, rüyalar tuzak, Hayale tutunmuş cüceler yürür! Kıyamda dağların dik yamaçları, Buz keser poyrazda, kardan taçları, Dağılır zamanın siyah saçları; Kıpkızıl şafağa geceler yürür! Ufkun ötesinden ilham süzülür, Zihindeki kördüğümler çözülür, Mısra ipliğine harfler dizilir; Hisler diyarında heceler yürür! Hak içinse eğer, çekilir çile, Yürekte bin […]

Continue reading »

SEN (S.A.S.)’DEN ÖĞRENDİ!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Hidâyet yolunun eşsiz önderi, İnsanlık, izzeti Sen’den öğrendi! Nübüvvet ufkunun son Peygamber’i, Tebliğde gayreti Sen’den öğrendi! Zaman gergefinde hicran dokusu, Mâzînin koynunda hüzün uykusu, Hicretlerde tüten sıla kokusu… Vefâyı, hasreti Sen’den öğrendi! Sidre’nin tozu var ayaklarında, Duâlar can bulur dudaklarında, Hicâbın goncası yanaklarında; Edebi, iffeti Sen’den öğrendi! Gözlerin dolunay nur cemâlinde, Mevlâ’nın esmâsı zikir dilinde, Açken […]

Continue reading »

ALLÂH’IN RAHMETİ

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Allah Teâlâ buyurur: “O; (insanlar) umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O; hakikî dosttur, övülmeye lâyık olandır.” (eş-Şûrâ, 28) Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetinde Allah -celle celâlühû-’nun rahmetinden bahsedilir. (bkz. el-Bakara, 64; Âl-i İmrân, 157; el-En‘âm, 12…) «Rahmet» kelimesi; «ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme, Allâh’ın kullarını sevmesi, onlara lütufta bulunması, onlara şefkat ve merhametle muamele etmesi» […]

Continue reading »

İRŞAD MEKTEBİ

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   -Yüzakı Dergisi’nin 200. sayısına- Hakikat yolunda yükü sevdadır, Güzelliğin kervanıdır Yüzakı! Huzura çağıran hoş bir sedâdır, Gönüllerin Lokmân’ıdır Yüzakı! Fazîlet yurduna kurulan saray, İstikbal burcunda parlak dolunay, İrşad mektebinden emânet her ay; Hânelerin mihmânıdır Yüzakı! Şiir semâsında sözden tuğralar, Gülistanı saklar közden sahrâlar, Bin bir mânâ taşır özden mısralar; Şairlerin cânânıdır Yüzakı! Hakk’ın rızâsına dönük emekler, […]

Continue reading »

GÜLLER AÇSIN!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Gönlü aşkla gözeyelim, Özümüzde güller açsın! Tebessümle bezeyelim, Yüzümüzde güller açsın! Rüzgâr külleri savursun, Saatler şefkatte dursun, Zaman hep sevgiyi vursun; Közümüzde güller açsın! Gariplerin hüznü solsun, Yürekleri umut dolsun, Başlarına yastık olsun; Dizimizde güller açsın! Koşalım cenk meydanına, Can kavuşsun cânânına, Rahat yok Hak düşmanına; Tozumuzda güller açsın! Engellerle savaşalım, Sarp yokuşları aşalım, Zirvelere ulaşalım; […]

Continue reading »

ŞİKÂYETTEN ŞİKÂYET

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Her şeyden, oğuldan-kızdan şikâyet, Kışın soğuğundan, yazdan şikâyet, Çok verince Hakk’a şükrü unuttuk, Ey nankör alınca azdan şikayet!.. (Servet YÜKSEL)   Nisyan ve isyan hâlinde olan insan, dünyaya gönderiliş gayesinden ve hayatının merkezinde yer alması beklenen kulluk vazifesinden bir hayli uzaklaşmış, geçici heveslerinin peşinde koşan; daha iyisinin, daha güzelinin, daha yenisinin hayalini kuran, gününü haz ekseninde yaşamaya […]

Continue reading »

SEVGİ YURDU ANADOLU

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Güzel yurdum Anadolu’m, Gülzârların sevgi yüklü. Asırlardır bengisudur, Pınarların sevgi yüklü. Dağlarında kardan duvak, Vâdîlerde coşar ırmak, Köşe köşe bucak bucak; Diyarların sevgi yüklü. Çehrenden güller derilir, Uğruna canlar verilir, Dertli âleme çevrilir; Nazarların sevgi yüklü. Toprağın ipekten kundak, Tohumlara müşfik kucak, Buğday, arpa başak başak; Çavdarların sevgi yüklü. Aşk, Yûnus’a kanat olur, Mevlânâ’da nefes bulur, […]

Continue reading »

İSLÂM’I YAŞAMAK!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Yaratılan onca mahlûkatın içerisinde insanın özel bir yeri vardır. Çünkü insan, akıl ve irade sahibidir, Allâh’ın yeryüzündeki halîfesidir. Vahye muhatap kılınan, emâneti / kulluk mes’ûliyetini yüklenen ve nihayetinde bundan hesap verecek olandır. Her şey insan için, insan da âlemlerin Rabbi olan Allâh’a kulluk için yaratılmıştır. “O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize […]

Continue reading »

GÖNÜL YÜKÜM

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Şafak vakti, gün doğmadan, Arş’ı tutar gönül yüküm. Baharı, yağmur yağmadan, Kışa katar gönül yüküm. Bedeni sarar ağ gibi, Göğe uzanır dağ gibi, Kopup gelir bir çığ gibi; Gün gün artar gönül yüküm. Harârete tutsak sahra, Şiire düğümlü mısra, Sînede kanayan yara; Cana batar gönül yüküm. Firakta kaybolur visal, Akıl mecnundur, ruh hamal, Son nefese kalmaz […]

Continue reading »
1 2 3 4