İRŞAD MEKTEBİ

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

 

-Yüzakı Dergisi’nin 200. sayısına-

Hakikat yolunda yükü sevdadır,
Güzelliğin kervanıdır Yüzakı!
Huzura çağıran hoş bir sedâdır,
Gönüllerin Lokmân’ıdır Yüzakı!

Fazîlet yurduna kurulan saray,
İstikbal burcunda parlak dolunay,
İrşad mektebinden emânet her ay;
Hânelerin mihmânıdır Yüzakı!

Şiir semâsında sözden tuğralar,
Gülistanı saklar közden sahrâlar,
Bin bir mânâ taşır özden mısralar;
Şairlerin cânânıdır Yüzakı!

Hakk’ın rızâsına dönük emekler,
Nebevî iklimde açar çiçekler,
Sevginin özünden dolar petekler;
Ediplerin kovanıdır Yüzakı!

İlâhî beyânın yankısı ilham,
Mâzî sandığında kalmaz ihtişam,
Şuurun ufkunda süzülür kelâm;
Halkımın saf lisânıdır Yüzakı!

Ezelden güzele hayrandır beşer,
Fikirler, tefekkür nârında pişer,
Erenler dilinden inciler düşer;
Sır ve hikmet ummânıdır Yüzakı!

Her sayıya besmeleyle başlanır,
Bir katrede yedi deryâ düşlenir,
Sayfaları nakış nakış işlenir;
Dergilerin sultanıdır Yüzakı!

10 Eylül 2021 Cuma