SEN (S.A.S.)’DEN ÖĞRENDİ!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

 

Hidâyet yolunun eşsiz önderi,
İnsanlık, izzeti Sen’den öğrendi!
Nübüvvet ufkunun son Peygamber’i,
Tebliğde gayreti Sen’den öğrendi!

Zaman gergefinde hicran dokusu,
Mâzînin koynunda hüzün uykusu,
Hicretlerde tüten sıla kokusu…
Vefâyı, hasreti Sen’den öğrendi!

Sidre’nin tozu var ayaklarında,
Duâlar can bulur dudaklarında,
Hicâbın goncası yanaklarında;
Edebi, iffeti Sen’den öğrendi!

Gözlerin dolunay nur cemâlinde,
Mevlâ’nın esmâsı zikir dilinde,
Açken de her hücren şükür hâlinde;
Sabrı, kanaati Sen’den öğrendi!

Niceler yanarken kin ocağında,
Islandılar rahmet sağanağında,
Gül açtılar hoşgörünün bağında;
Sonsuz merhameti Sen’den öğrendi!

Zifiri karanlık, kör kuyu zulüm,
Duygu ışığında çözülmez düğüm,
Fâtıma da olsa değişmez hüküm;
Eşsiz adâleti Sen’den öğrendi!

Arş’a yükselirken en güzel nevâ,
İlâhî muştular kalplere devâ,
Sahrâya ilkbahar mukaddes dâvâ;
Sevdaya hicreti Sen’den öğrendi!

Itrına meftundur çiğ taneleri,
Îmanla sildiler bahaneleri,
Sevgi ummanıydı can hâneleri;
Mahlûka şefkati Sen’den öğrendi!

Gönül yolculuğu ümit kervanı,
İslâm’ın iklimi huzur limanı,
Çokluğun yığını infak harmanı;
Azda saâdeti Sen’den öğrendi!

Şu dünya en fazla üç günlük diyar,
Herkesin hissesi nasibi kadar,
Zerre hayrın, şerrin karşılığı var;
Ukbâyı, cenneti Sen’den öğrendi!

Vahiy pınarından şifâ kelâmın,
Yücelerden esen meltem selâmın,
Her yüreğe tebessümdü ikrâmın;
İnsana kıymeti Sen’den öğrendi!

Yâr arzular nefes nefes vuslatı,
Vuslata yol olur kulun salâtı,
Serilir önüne göğün her katı;
Hakk’a muhabbeti Sen’den öğrendi!