DOST KATINA YÜZ GEREKİR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Kul ol, yakın tut arayı; Hakk’a yakın öz gerekir!.. Can odunda yak çırayı; Özden öte iz gerekir!.. Gel aşka sor, o ilk sırrı; Can ile gör derin seyri!.. Tut bir ömre inen emri; Her işimiz düz gerekir!.. Gönül, beni sorma bana; Aşk sığar mı bu devrâna?.. İki âlem döner câna; Görmek için göz gerekir!.. Aşk […]

Okumaya Devam Edin...;

HER VARLIĞIN DİLİ VAR

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Kâinatta her varlığın dili var, Hepsi birden; «Hâlıkımız bir!» diyor. Her oluşta O’nun kudret eli var, Görmeyenin gönül gözü kör, diyor. Çok zikredin akıl, fikir incelsin, Tefekkürler, tahassüsler yükselsin, Her zerreden idraklere sır gelsin, Diye bize sohbetinde pir, diyor. Alık, abus seyretme bu âlemi, Neler yazmış oku kudret kalemi Her tecellî bir sıfatın alemi, […]

Okumaya Devam Edin...;

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Deli dîvâne gönül âlemi mestâne gezer. Dostu düşmandan ayırmaz yine dostâne gezer. Heves etmez bu cihânın batacak servetine, Gece-gündüz demeden hep fakîrâne gezer. İstemez derde devâ derd ile hem-dert olalı, «Yüce Mevlâ!» diyerek şimdi sefîlâne gezer. Bu cihânın gelirinden giderinden ona ne… Gam-kasâvet tanımaz hiç o mesûdâne gezer. Nice mesken tutabilsin yola düşmüş […]

Okumaya Devam Edin...;

YEDİ NEFS İÇİNDE CAN PAZARIM VAR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Yâ Rab kor bağrımı yaktı bu âhım; Kerem kıl, sabır ver intizârım var!.. Günahkâr kulunum, Sen’de felâhım; Kanlı gözyaşımda istiğfârım var!.. Cânlar; «Belâ!» dedi o ilk heveste; Vuslatın hazzını tattım bu seste!.. Duydum, kalbe vuran her bir nefeste, Beni benden alan bu ikrârım var!.. Başımda devreder bahtımın çarkı; Tevhidle deryâya döndürdün arkı!.. Bende mi hilkatin […]

Okumaya Devam Edin...;

Şeref Kutbu

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) O şeref kutbu, Hudâ’nın bize sonsuz keremi, En musaddak, bütün âlemlerin en muhteremi… O, sekiz cennete en canlı hakîkat yoludur, Hakk’a hasret çekenin en yüce vuslat yoludur vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Okumaya Devam Edin...;

HER İNSAN BİR ÂLEMDİR!

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Her insan bir âlemdir. Kendi dünyasında yaşar, kendisiyle ilgili olanı görür. Bunu ne zaman düşünsem fakültedeki odamda arkadaşlarla hararetli bir ilmî müzâkere hâlindeyken çay getiren çaycı aklıma gelir. Sözümüzü ısrarla keserek; “Ben gelmeden gidecek olursanız boşları kapının önüne koyun, çünkü bugün Cuma olduğu için bardakları ozonlayacağız, odada kalırsa ozonlanmaz.” demişti. O zaman söyleniş […]

Okumaya Devam Edin...;

Gel Bir Özge Zamandır Bu!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Bir âlem ki giden gelmez; Gör ne devir, devrândır bu!.. Gayb hâlini bilen, bilmez; Ne hoş edep, erkândır bu!.. Oku, O’nun yok ile var; Kor bağrıma düştü efkâr!.. Can seyrini gör âşikâr; Bir katrede tufandır bu!.. Gönül, hoş et garip cânı; Bir secdede bul Cânân’ı!.. Her nefeste tut mîzânı; Dayan îman, ihsandır bu!.. «Kader» dedim […]

Okumaya Devam Edin...;

Beyaz Korkular

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Haramdan el çektiren korkulara talibiz. Bu fikir pazarında yenilsek de galibiz. Allâh’a yaklaştıran gam, keder cana minnet, Var mı bundan güzeli, daha büyük bir nimet… Tevekküle sarıldık, esir aldık korkuyu, Sildik hayatımızdan gaflet dolu uykuyu. Âleme âlim gerek renkleri tasnif için, Doğru tartılan suyu doğru bardaktan için. Korkumuz ne maîşet, ne dünyalık ünümüz, «Dâr-ı […]

Okumaya Devam Edin...;

Cezasından Korkmalı!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Dostlarını ürkütür korkutması şeytanın, Mü’minse Mevlâ’sının cezasından korkmalı! Hilesinden korunup nefs denilen düşmanın, Âsî olup Hak ile nizâsından korkmalı! Yürümekten dolayı kör şeytanın izinden, Başımıza gelenler işlerimiz yüzünden, Bir kul yanlışı seçen irade-i cüz’ünden, Ördüğü kötülüğün kozasından korkmalı! Yazacağını yazdı sonra kurudu kalem, Bir harfi değişemez bir olsa bütün âlem, İzni yoksa gelemez başa […]

Okumaya Devam Edin...;

CÂNIN NE HOŞ MAKSADI VAR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Yine coştu aşk deryâsı; Ne hattı ne ebâdı var!.. Her Mecnûn’un bir Leylâ’sı, Her Şirin’in Ferhâd’ı var!.. Aşk çarkında damıt günü; Eyyûb’u gör pakla dünü!.. Tefekkür et dört bir yönü; Varın yokun irşâdı var!.. Ehl-i Kehf’le aş zamanı; Süleyman’la sür devrânı!.. Hakk’a teslim eyle cânı; Halil gibi üstâdı var!.. Âleme sal kalp gözünü; Çöz bu […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 4 5 6