GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Deli dîvâne gönül âlemi mestâne gezer.
Dostu düşmandan ayırmaz yine dostâne gezer.

Heves etmez bu cihânın batacak servetine,
Gece-gündüz demeden hep fakîrâne gezer.

İstemez derde devâ derd ile hem-dert olalı,
«Yüce Mevlâ!» diyerek şimdi sefîlâne gezer.

Bu cihânın gelirinden giderinden ona ne…
Gam-kasâvet tanımaz hiç o mesûdâne gezer.

Nice mesken tutabilsin yola düşmüş Seferî,
Deli dîvâne gönül âlemi mestâne gezer.

23 Nisan 2015, Girne

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün