YEDİ NEFS İÇİNDE CAN PAZARIM VAR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Yâ Rab kor bağrımı yaktı bu âhım;
Kerem kıl, sabır ver intizârım var!..
Günahkâr kulunum, Sen’de felâhım;
Kanlı gözyaşımda istiğfârım var!..

Cânlar; «Belâ!» dedi o ilk heveste;
Vuslatın hazzını tattım bu seste!..
Duydum, kalbe vuran her bir nefeste,
Beni benden alan bu ikrârım var!..

Başımda devreder bahtımın çarkı;
Tevhidle deryâya döndürdün arkı!..
Bende mi hilkatin en derin farkı?
Seyrimde can denen sevdakârım var!..

Sökülsün hurâfe, yıkılsın bid‘at;
İlâhî, ben miyim sırr-ı kâinat?..
Her hücrem bir âlem, her zerrem sanat;
Sen verdin, bir eşsiz bergüzârım var!..

Adınla titriyor bu yanmış yürek;
Zâhirden bâtına döner bu elek!..
Her cevr u cefâya tahammül gerek;
Çilemde «Gül» renkli âh u zârım var!..

«Nûr»una pervâne olduğum Sen’sin;
Yandıkça aşk ile dolduğum Sen’sin!..
Sırrımı fâş etme, bulduğum Sen’sin;
Yedi nefs içinde can pazarım var!..

7 Nisan 2015, Ankara