Gel Bir Özge Zamandır Bu!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Bir âlem ki giden gelmez;
Gör ne devir, devrândır bu!..
Gayb hâlini bilen, bilmez;
Ne hoş edep, erkândır bu!..

Oku, O’nun yok ile var;
Kor bağrıma düştü efkâr!..
Can seyrini gör âşikâr;
Bir katrede tufandır bu!..

Gönül, hoş et garip cânı;
Bir secdede bul Cânân’ı!..
Her nefeste tut mîzânı;
Dayan îman, ihsandır bu!..

«Kader» dedim ben bu ize;
Ney misâli yandım öze!..
Gel kulak ver o ilk söze;
Yedi nefse beyandır bu!..

Cehd et; sende sabır, sebat;
Cânı, tenden eyle âzât!..
Ne hat kalsın, ne de ebat;
Bir ilâhî fermandır bu!..

Şevkle yanar can çerağım;
Derin akar aşk ırmağım!..
Sensin benim son durağım;
Gel bir özge zamandır bu!..