CÂNIN NE HOŞ MAKSADI VAR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Yine coştu aşk deryâsı;
Ne hattı ne ebâdı var!..
Her Mecnûn’un bir Leylâ’sı,
Her Şirin’in Ferhâd’ı var!..

Aşk çarkında damıt günü;
Eyyûb’u gör pakla dünü!..
Tefekkür et dört bir yönü;
Varın yokun irşâdı var!..

Ehl-i Kehf’le aş zamanı;
Süleyman’la sür devrânı!..
Hakk’a teslim eyle cânı;
Halil gibi üstâdı var!..

Âleme sal kalp gözünü;
Çöz bu seyrin içyüzünü!..
Duy ne diyor can özünü;
Her menzilde feryâdı var!..

Gönül, dinle Tur Dağı’nı;
Sevr ile gör nur çağını!..
Yak bu tevhid çerağını;
Yedi nefsin cihâdı var!..

A ahdinde sâdık olan;
«Gül» rengini ömre çalan;
A ölümle hayat bulan;
Cânın ne hoş maksadı var!..

7 Kasım 2014, Ankara