SON KALEMİZ: AİLE

Erkam TV’de Münir ARIKAN ile Aile Medeniyetimiz Programı   Münir ARIKAN: –Muhterem Efendim, dünyada en sağlam kalemiz ailemize karşı topyekûn bir saldırı var. Medeniyetimizde ailenin değeri nereden geliyor? Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi: –Aile insanlara ait bir keyfiyettir. Diğer mahlûkatta böyle bir keyfiyet yoktur. Onlar serbesttir. Ailenin düzgünlüğü, toplumun şahsiyet ve haysiyetidir. Toplumlar dâimâ fazîletli ailelerle terfî etmişlerdir. Cenâb-ı Hakk’ın rızâsı […]

Continue reading »

EY GÜLLER GÜLÜ!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Merhabâ âlemlerin ey rahmeti, Merhabâ âdemlerin ey cenneti! Merhabâ ey Gonca, ey Güller Gülü, Merhabâ ey bâğ-ı Kur’ân Bülbülü! Merhabâ ey nûr-i îman, merhabâ, Merhabâ ey zirve insan, merhabâ! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

HİDÂYET VER ALLÂH’IM!

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN yasartaskesen_50@hotmail.com Nefis denen illete, Hidâyet ver Allâh’ım! Yoldan çıkan millete, Hidâyet ver Allâh’ım! Azdırana, azana, Yanlış yazı yazana, Kul arası bozana, Hidâyet ver Allâh’ım! Hak bilmeyen arsıza, Emek çalan hırsıza, Namazsıza, nursuza, Hidâyet ver Allâh’ım! Kibre köle olana, İki dilli yılana, Devlet malı çalana, Hidâyet ver Allâh’ım! Yol bilmeyen yolsuza, Çıplak gezen çulsuza, Şeytan gibi dilsize, […]

Continue reading »

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com -Gülçin ANMAÇ’a- Cennetten inen Âdem’i âşık gördüm, Her goncaya her şebnemi âşık gördüm. Nakşınla sürüklendim ezelden ebede; Döndükçe, dönen âlemi âşık gördüm.

Continue reading »

YASLI ASYA

Olcay YAZICI Istırap kasîdesi, çölde susuz nilüfer İlenmez kaderine gazâ yolunda nefer Mirastır gözyaşları, Âdem ile Havvâ’dan Hisse almış kıssadan, Tûr dağında Mûsâ’dan Müjdeleyen esenlik: efsunlu ateş-gülü Direndirir, diriltir; Ibrâhim tevekkülü Eyüp’ün sabrı vardır, Yûsuf’un imtihânı Mazlumların feryâdı, kuşatır tüm cihânı Leylâ mecaz bir sevdâ, Mecnûn ilâhî âşık Aydınlatır zindanı Şark’tan yükselen ışık Belirir büyük günde, kim kudretli, kim garip? […]

Continue reading »