ANNEM GİBİ CANDAN SARAN TOPRAKTIR

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Çamurdan halk olmuş insanın özü,
Âdem’e ham madde veren topraktır.
Mahlûkun emrine hazır yeryüzü,
Nimeti dünyaya seren topraktır.

Tohum saçsan, çeşit çeşit alırsın,
Fidan diksen, yazın meyve bulursun,
Çalışıp bakmazsan, mahrum kalırsın;
Kıymet bilip hep gösteren topraktır.

Hunharca yanarsa kesilip ağaç,
Toprak suya, ülke yeşile muhtaç!
Gelecek nesiller kalırlar hep aç;
Çöl olup kupkuru vîran topraktır.

Ondan aldık, temiz koku ve nefes,
Rengi tatlı huzur, rüzgârı hoş ses,
Uzansan çimene, kalmaz hiç stres;
İnsanla dostça bağ kuran topraktır.

Atıktan, cüruftan çekse de sızı,
Çiçekle, güllerle karşılar bizi,
Dolaşır üstünde koyun ve kuzu;
Hizmeti sabırda gören topraktır.

Yandıkça sulamış şehidler kanı,
Bağrına gizlemiş binlerce canı,
Ecdâdım emânet etmiş vatanı;
Al bayrak dikili duran topraktır.

Varoğlu, niceler yaşayıp geçti,
Mahsûlünü yiyip, suyunu içti,
Herkese cömertçe kalbini açtı;
Annem gibi candan saran topraktır.

14 Ekim 2021, Vezirköprü