EY GÜLLER GÜLÜ!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Merhabâ âlemlerin ey rahmeti,
Merhabâ âdemlerin ey cenneti!
Merhabâ ey Gonca, ey Güller Gülü,
Merhabâ ey bâğ-ı Kur’ân Bülbülü!
Merhabâ ey nûr-i îman, merhabâ,
Merhabâ ey zirve insan, merhabâ!

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün