Rubâî

Memduh CUMHUR Topraktaki nûru göğe yerden saçarız Hem aşka düşer hem de kederden kaçarız. Sevdâ denizinde tâ ezelden beridir; Her lâhza hayâl ufkuna yelken açarız.

Yetimlerin Feryâdı

LEYLÎ (Şükran IŞIK) Kucaklar bu ezanlar kan ağlayan zemini, Titretir yetimlerin âhı, fezâ kalbini… Hür toprakta din gibi, îman gibi mukaddes, Muhammedî kökleri sökemez kahpe nefes! Köpeğe atsan yemez son vahşî zihniyeti, Deryalar temizlemez o cenâbet milleti. Çölün kızgın güneşi kaynatsın kuş beynini, Bize de diş biliyor, kusmaya vahşetini. Suyun ısındı baykuş, kuyun da kazılacak, Şehitlerin kanıyla bin zafer yazılacak. […]

Unutur muyum?

Lâtif MAHMAT Yollar unutsa izleri, Ben seni unutur muyum? Akarsular denizleri; Ben seni unutur muyum? Unutsa gündüz geceyi, Saz nağmeyi, söz heceyi, Geçmiş zaman geleceği; Ben seni unutur muyum? Bulut unutsa yağmuru, Değirmen unu, bulguru, Tekne unutsa hamuru; Ben seni unutur muyum? Tavşan tepeye küsse de, Ozan sazını assa da, Kanarya, bülbül sussa da; Ben seni unutur muyum? Ateş, dumanı […]

Söylesin

KÂFÎ (Ekrem KAFTAN) Nice dertler çektiğim fânî cihan söylesin Hâlimi seyreyleyen şu âsuman söylesin Bir lâhza aşk elemi uğramadı gönlüme Hep benden ayrı gezen nâr-ı hicran söylesin Yoruldum kimsesizlik girdabında kalmaktan Yüzünü görmediğim meçhul cânan söylesin Ne sâkî bir cam sundu, ne göz yaşı içtim âh Sevdâya susuzluğum cümle umman söylesin Beyhude mi söyledim kederle bunca şi’ri Asırlar geçsin hele, […]

Lâ İlâhe İllâllah

İHVÂNÎ (Lâtif YILDIZ) Derdiyle döner küre Lâ ilâhe illâllah… Zevkinde zâhir zerre Lâ ilâhe illâllah… Âşıklar girin aşka Başınız verin aşka Aşkın ateşi başka Lâ ilâhe illâllah… Kurt ile kuşu ile İhlâsla huşû‘ ile Kalbin vuruşu ile Lâ ilâhe illâllah… Evliya erenlerle HAKK’a can verenlerle Cemâli görenlerle Lâ ilâhe illâllah… Gelin esselâ ile Kâlû’yla belâ ile Mecnun u Leylâ ile […]

Nasihat

HANOĞLU (Abdülaziz DUMAN) Yüzakı 05.12.2006 Dinle oğul, sana nasîhatim var, Sütü bozuk ile arkadaş olma! Asil azmaz, balsa kokmaz diyorlar, Asil ol, asil kal; çöpten gül alma! Zaman kötü; kuzu, kurdu parçalar, Aslanın avını tilki pençeler, Kartala özendi minik serçeler, Makam hırsı ile sakın alçalma! Kahpeler, dönekler her zaman boldur, Haklıdan taraf ol, haksızı yıldır, Düşenin dostu ol, ayağa kaldır, […]

Nâra Düştü

Hakkı ŞENER Bir seher vaktinde Kâbe’ye vardım, Yıllarca gördüğüm düşleri yordum, Yanımdan geçerken dost Sen’i sordum, “Yâ Muhammed” dedi kuş nâra düştü! Selâm kapısında Sen’i bekledim, Belki vardır diye hatmi yokladım, Sen’in hâtıranla varıp kokladım, Elini sürdüğün taş nâra düştü… Zemzemle doldurdum kırık testimi, Kana kana içtim, yudum üstümü, Dedim; “Buralara ayak bastı mı?” Mermerin üstünde yaş nâra düştü! Yürüyerek […]

Türkçem

Hadi ÖNAL Düşüncemsin, duyarlığım, benliğim Kıta kıta, ülke ülke dil Türkçem! Kimliğimsin, içtenliğim, yüreğim Gönül sazım türkü türkü tel Türkçem! Dedem Korkut, ölmez yaşar seninle Öğütleri çağlar aşar seninle Türk evlâdı ilme koşar seninle Kar suyundan çağlayanım, sel Türkçem! Kitâbemsin, Yenisey’de dikili Destanımsın demet demet ekili Sensin Türk’ün göğe yükselen eli Duam seni yüceltmeye bil Türkçem! Altaylar’dan Kafkaslar’a yol oldun […]

Ne Kul Etti, Ne Âzâd Etti!

Harun ÖĞMÜŞ Yine kâfir saçı dünyâmızı ifsâd etti Yine câdû gözü bin bir büyü îcâd etti Gönle bir işve edip bağladı ammâ saçına Sonra hakkıyla ne kul etti, ne âzâd etti Ne gönül ye’se düşüp etti harâbâta vedâ Ne de sâkî bizi bir cür’a ilen şâd etti Bir ömürdür sürüyor gelgiti aşkın canda Bir nefes gülse gönül bir nice feryâd […]

Ardına Düştüm

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) Gönül bu sevdada yoruldu derken, Leylâ’dan bir izin ardına düştüm… Küçük bir dereden bile ürkerken, Koca bir denizin ardına düştüm. Gül-endam güzellikler dem dem uyanır, Lâhzada tükenir sanki bin asır, Çözmek istedikçe düğümlenir sır, Derûnî bir sözün ardına düştüm. Bilmem ne aradım ömrüm boyunca, Kandıkça susardım, açtım doyunca, Yâsemen kokulu aşkı duyunca, Goncada bir gizin ardına düştüm. […]

1 314 315 316 317 318 327