VUSLAT VER ALLÂH’IM

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Gaflet uykusundan, uyandır beni,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!
Her zaman kalbimde, bulayım Sen’i,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!

Bilcümle ağyardan, kestim ilgimi,
Bıraktım benliği, attım bilgimi,
Zâtına hasrettim, bütün sevgimi,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!

Sen’in takdirinle, yazılır kader,
Her şey ayân olur, istersen eğer,
Bütün hicapları, kaldır bu seher,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!

Hayran kıl GÜL’ünün, gül sûretine,
Canlar fedâ olsun, pak sîretine,
Habîb’im dediğin, NUR hürmetine,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!

Vuslat menziline, varsın mîrâcım,
Parlasın kalbimde, her an sirâcım,
Sen’i seviyorum, Sana muhtâcım,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!

Temizle kalbimden, ne varsa abes,
Visalle taltif et, bırakma bîkes,
Zikredeyim Sen’i, aşkla her nefes,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!

Nurlandır kalbimi, dağılsın zulmet,
Kavuştur Zat’ına, bitsin bu hasret,
Aşkınla yak beni, aşka kurban et,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!

Aşkınla yanmaktır, bütün dileğim,
Sen’sin sığınağım, Sen’sin desteğim,
Dünyada, ukbâda, kalben isteğim,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!

Her şey Sen’inle var, Sen’inle kāim,
Kalbim secdelerde, yalvarır dâim,
Sultan-ı Âlem’sin, Raûfu’r-Rahîm,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!

Sen’i sevmek benim, en büyük pâyem,
Evliyâ nâmında, yazılsın künyem,
Vuslattır tek arzum, yegâne gayem,
Vuslat ver Allâh’ım, vuslat ver bana!