TERCÜME BEYİTLER

Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

إذَا تَصَدَّعَ شَمْلُ الْوَصْلِ بَيْنَهُمُ فَلِلْمُحِبِّينَ شَمْلٌ غَيْرُ مُنْصَدِعِ

وَإنْ تَقَطَّعَ حَبْلُ الْوَصْلِ يَوْمَئِذٍ فَلِلْمُحِبِّينَ حَبْلٌ غَيْرُ مُنْقَطِعِ (البسيط)
Lâkin aşk ehli olanlarda tükenmez ülfet,
Onların kopmayacak bir bağı vardır elbet…

Dağılır gayrilerin bezmi, biter devrânı,
İki âlemde yaşarlar ebedî hicrânı…

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / fa’lün
(fâilâtün)

(İbn-i Kayyım el-Cevziyye, Bedâiu’t-tefsîr, İstanbul: Karınca-Polen, 2011, I, 295.)