RUBÂÎ

Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Yıllardır esen fırtına dinmiş gibidir,
Gerçekle hayal şimdi silinmiş gibidir,
Bir aşka düşürmüş yaratırken beni Hak,
Yer, gök ve deniz sîneme sinmiş gibidir.