GEL YAKIN OL…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Sende, sana nazar eyler;
Gel yakın ol, yakın O’na!..
Nefs odunu gülzâr eyler;
Gel yakın ol, yakın O’na!..

Var yok O’nun; O’nun ferman,
Kulu kılmış arza sultan!..
O’nu ister bu garip can,
Gel yakın ol, yakın O’na!..

Tâ Elest’ten bu can yanık,
Âlem buna olmuş tanık!..
Var mı O’na bir tek şerik?
Gel yakın ol, yakın O’na!..

Yakın olan nasip alır;
Aşk seyrine hayran kalır…
Her duâya karşı gelir;
Gel yakın ol, yakın O’na!..

O’dur nefse nefes veren;
Takdir eden, tedbir gören!..
O’dur ömre, ömür deren;
Gel yakın ol, yakın O’na!..

Gönül sende aşkın dili;
Sende kokar îman gülü!..
Sensin O’nun lâyık kulu;
Gel yakın ol, yakın O’na!..

11 Temmuz 2011