KÂBE’DE TEFEKKÜR

Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Yazmaya başlarsa hikmet kalemi,
Bak neler görülür güzel Kâbe’de!..
Açar kapıların mânâ âlemi,
Çok sırlar derilir güzel Kâbe’de!..

Îmanlı yürekler buraya bakar,
Nasibi olanlar sel olup akar,
Âmîn nidâları semâya çıkar,
Huzûra varılır güzel Kâbe’de!..

Tavafta pervâne gibi uçunca,
Susayıp da soğuk zemzem içince,
Mültezem’de ellerini açınca,
Beratlar verilir güzel Kâbe’de!..

Tüm canlar Haceru’l-Esved’e koşar,
Tarifi imkânsız heyecan yaşar,
Yürekler kabarır gözlerden taşar,
Murâda erilir güzel Kâbe’de!..

Kul Hakkı can kuşun salar engine,
Seyre durur nefsle rûhun cengine,
Ruhlar boyanırken Hakk’ın rengine,
Nefs yere serilir güzel Kâbe’de!..