KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -22- İSLÂM’DA GÜZEL AHLÂK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SEVİLENLE BERABERLİK Rebîa bin Kâ‘b (Ebû Firâs) -radıyallâhu anh- adlı bir sahâbî anlatır: “Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yakınında geceler, ona abdest suyunu getirir ve diğer ihtiyaçlarını görürdüm. Bir gün Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bana; «–İste! (Vereyim.)» buyurdu. Ben de; «–Cennette Sen’inle beraber olmayı isterim.» dedim. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; «–Başka […]

Continue reading »

ÜMMET DERDİ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi BİR HAMDELENİN PİŞMANLIĞI! Hak dostlarından Seriyy-i Sakatî -rahmetullâhi aleyh-, dersinde talebelerine şu hadîs-i şerîfi îzâh etmekteydi: “Mü’minlerin dertleriyle dertlenmeyen, onlardan (mü’minlerden) değildir.” (Hâkim, Müstedrek, IV, 352; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 87) O esnada bir talebesi heyecanla içeri girdi ve; “–Üstâdım! Bağdat çarşısı yandı, kül oldu. Yalnız sizin dükkân kurtuldu. Gözünüz aydın!” dedi. Seriyy-i Sakatî sevinç içinde […]

Continue reading »

187. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Bu bir ağaç… İnsanı insan yapan ağaç. Kökü Îman ve İhlâs… Gövdesi Adâlet ve İstikamet… Meyvesi Merhamet ve Rahmet… Ne gariptir ki insan hep yasak ağaca yaklaşıyor da, bu şeref ve izzet ağacından uzak kalıyor. “Ağacın kökündeki çürük, yaprak ve meyvelerinde; kalpteki gaflet ve kasvet ise, kişinin hâl ve davranışlarında kendini gösterir.” Bugün dünyada ve kendi toplumumuzda şiddet […]

Continue reading »

KUR’ÂN MÛCİZELERİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kitaplara îman, altı îmân esasımızdan biridir. Bu esas, Kur’ân’ın Allâh’ın kitâbı olduğuna, ona ittibâ etmemiz ve emirlerine / yasaklarına uymamız gerektiğine inanmamızı içine alır. Kur’ân’ın i‘câzı, yani mûcize olması da biz mü’minlerin îmân ettiği bir hakikattir. Bu i‘câzın çeşitli maddeleri vardır: •Lisan güzelliği; muhtevâsındaki, nazmındaki, ifadesindeki tesir ve kuvvet; taklit edilemezlik. •Gaybdan verdiği haber… Bu da […]

Continue reading »

HAKKIN HÂKİM KILINMASI ELZEMDİR

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Dünyada hayat yolculuğunu âhiret gerçeğine inanmaz bir şekilde geçirenlerle, dünyaya gelişi bir imtihan gerçeği olarak değerlendirenler hiç bir olur mu? Ölümü mecburî son olarak görenlerle, ölümü yeni bir hayatın başlangıcı olarak yorumlayanlar da bir olmaz. İnançsız insanlar dünyadayken kendi elleriyle kendileri için hazırladıkları karanlık inkâr zindanlarında, aynen bir zavallı gibi yaşarlar. Bu insanlar mâneviyâta kapalı olduklarından; […]

Continue reading »

İMTİHAN AMA NASIL?

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Zamanımızda İslâm’ı tebliğ ve irşad faaliyetlerinde karşılaşılan bir zorluk da; muhatabımızın İslâm kültürünü, dilini, literatürünü doğru olarak bilmiyor olması. Bunu ateist, deist vs. inkârcı çevrelerin ortaya attığı sorularda görebiliyoruz. Günlük dilde kullandığımız bazı kelimeler, köken olarak Arapça olsa da zamanla Türkçede yeni bir mânâ kazanmış olabiliyor. Kur’ân-ı Kerim’de; test etmek, yoklamalardan-denemelerden geçirmek, sınamak mânâsında kullanılan kelimeler […]

Continue reading »

MERHAMET ve RAHMET

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bugün insanlığın en büyük ihtiyacı: Merhamet… Çünkü insan; Daha doğmadan merhamete muhtaç. Hem de merhametin en zirvesine. Kezâ büyürken merhamete muhtaç. Hastalandığında merhamete muhtaç. Başı daraldığında merhamete muhtaç. Yoksulluk girdabına düştüğünde merhamete muhtaç. Başına bir belâ ve musîbet geldiğinde merhamete muhtaç. Bir kazaya uğradığında merhamete muhtaç. Acziyete düştüğünde yine merhamete muhtaç. Yaşlandığında merhamete muhtaç. Öldüğünde […]

Continue reading »

NAMAZINI BOZMADI!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Büyük muhaddis Muhammed bin İsmail Buhârî, 20 Temmuz 810’da Buhâra’da doğdu. Buhârî, on yaşında hadis öğrenmeye başladı. Daha sonra devrin ilim merkezlerine giderek âlimlerle görüştü, ders halkalarına katıldı. En meşhur eseri olan el-Câmiʿu’s-Sahîh’te altı yüz bin hadîs-i şeriften eleyerek seçtiği yedi bin hadîs-i şerif bulunmaktadır. İmam Buhârî, Semerkant’a gitmek üzere çıktığı yolda hastalanarak 1 Eylül 870’te […]

Continue reading »

SAHTELİKLERDEN ARINMANIN YOLU

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Her insan fıtraten çeşitli hususiyetlere sahiptir. Şahsiyetinin inşâsı hep bu özelliklerin tesiri altında gerçekleşir. Bunlardan biri de beğenilme arzusudur ve çok kuvvetlidir. Öyle ki insan, çoğu zaman bu arzusunun dürtüsünde hareket etmek sûretiyle, aldığı beğenilere göre şekillenebilir. Nitekim takdir edilmek, herkesin hoşuna gider. Meselâ; Daha konuşmasını dahî bilmeyen bir çocuk, şayet yapmasını istediğimiz güzel bir davranışı […]

Continue reading »

KALP KRİZİ ve ÂNÎ ÖLÜM TEHLİKESİ

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com İnsanoğlu şu fânî hayatta çok çeşitli durumlarla imtihan edilmekte, yaşanan birçok sıkıntı da bedenin muhtelif uzuvlarına hasar vermektedir. Hassas uzuvlardan biri de; daha anne karnında 5-6 haftalık iken çalışmaya başlayıp, ömrümüzün sonuna kadar faal olan kalptir. Hiç durmaksızın müthiş bir enerjiyle çalışan kalbimiz, bir dakikada yaklaşık beş buçuk litre kan pompalar ki; bu miktar, günde […]

Continue reading »
1 2 3 240