KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -10- İSLÂM’DA KARDEŞLİK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi “Mü’minler, ancak kardeştirler…” (el-Hucurât, 10) “Kendileri de muhtaç oldukları hâlde; yiyeceklerini, sırf Allâh’ın rızâsına nâil olabilmek için fakire, yetime ve esire ikrâm ederler ve (şöyle derler): «–Biz size bunu sırf Allah rızâsı için ikrâm ediyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. (Bize karşı bir minnet altında kalmayın! Bizim böyle yapmaktaki bütün gerekçemiz […]

ARI DURU BİR TASAVVUF

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Âhirzamanda, isimler ve müsemmâlar arasındaki âhenk bozuldu. Bu sebeple sormalı ve tahkik etmeli: GERÇEK TASAVVUF HANGİSİ? Arı duru, tertemiz, gerçek ve faydalı tasavvuf nedir? Diğer taraftan tasavvuf adı altında sergilenen ve taliplerini güya kendinden geçirse de, aslında İslâm’ın rûhundan uzak hâl ve hareketlere, tasavvuf veya tarîkat denilmesi doğru mudur? Elbette ki değildir. Tasavvuf, Rasûlullah Efendimiz’in […]

175. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Biz kime benzeriz? Tabiî ki cedlerimize, öyle değil mi? Sosyal verâsette işler, genetik ilmindeki gibi otomatik yürümüyor. Mâzîye bakıyor hayran oluyoruz, fakat istikbâle bakıp mücrim gibi titriyoruz. Çünkü birtakım cürümlerin ceremesini elbette mücrimler çeker. Hangi cürüm? Mâzîmizi şanlı, ecdâdımızı ihtişamlı yapan değerler silsilesini terk etme suçu elbette. O kıymetli değerleri bırakıp; felsefelerin, cereyanların ortasına attık kendimizi ve şimdi […]

ZAVALLI ÇIRA

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Andersen’in meşhur masalıdır: İki sahtekâr terzi; kendini beğenmiş bir krala, çok hususî, çok müstesnâ bir elbise diktiklerini söylerler: “Bu elbise, sadece akıllı kimseler tarafından görülmektedir! Akılsızlar bu çok güzel ve özel elbiseyi zinhar göremezler!” Başta kral ve bütün avenesi, akılsız addolunmamak için, bu sahtekâr terzilerin olmayan elbisesini görüyormuş gibi yaparlar. Koca kral çıplak gezmekte, etrafındaki «akıllı» […]

Tasavvuf Rûhuyla Mezcolmuş ANADOLU DERVİŞİNİN RÛHU

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Baktılar: Tarihin en işlek koridoru olan Anadolu’da insanlar imdat bekliyor, hidâyet bekliyor, rahmet bekliyor. Koştular: İlmek ilmek işlediler gönülleri. Kâh Mevlânâ olup dimağları yoğurdular, kâh Yûnus Emre olup aşk ile pişirdiler bu toprakların insanlarını. Kâh Akşemseddin ve Fatih olup müjde-i Peygamber’i gerçekleştirdiler. Çağ kapatıp çağlar açtılar. Çığları yendiler, çığırlar açtılar. Kâh Ebussuud olup ilim […]

NASİHAT: DOĞRU YOLDAN AYRILMA!

Ahmet M. ZİYLAN Bizler -elhamdülillâh- müslümanız, mü’miniz. Allâh’ın varlığına ve birliğine, kitaplarına, bilhassa Kur’ân-ı Kerîm’e, peygamberlerine ve ümmeti olmakla şereflendiğimiz Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e, âhirete, mahşer gününe, cennetine-cehennemine, hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine -elhamdülillâh- inanıyoruz, îmânımız var, bunları biliyoruz. “Allah’tan başka ilâh yoktur. Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- O’nun kulu ve Rasûlüdür!” demişiz, şahâdet getirmişiz, İslâm’ı […]

MEHMET PARMAKSIZ AĞABEY

Mehmet MENCET Kaleme alınmak istenen yazıların şüphesiz en zoru, sevdiğiniz insanların arkasından onu anlatmak… 2 Ağustos 2019’da yüce Allâh’ın sonsuz rahmetine, sevdiklerinin yanına tevdî edilen Mehmet PARMAKSIZ Ağabeyimiz tam bir gönül insanı idi. 1974 yılında ilk vazife yeri olarak Urfa’nın Hilvan ilçesine tayin oldum. Benim için ilk vazife yeri, ilk gurbet. Urfa müftüsü Halil GÖNENÇ Beye selâm götürmüştüm. Biraz sohbetten […]

BİR TUĞLA OLABİLMEK!

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com İstanbul’a çocukluğumda her yaz tatilinde gelir, adım adım sokaklarını gezerdim. İlk İstanbul’a geldiğim yıl 1976 idi ve 10 yaşındaydım. Süleymaniye Camii’ni görünce o kadar şaşırmıştım ki; «Bu kadar büyük bir cami nasıl olur? Ne büyük sanat ne büyük bir işçilik ne büyük bir mânevî enerji böyle büyük bir camiyi ortaya çıkardı?» diye düşünmüştüm. Aradan yıllar geçti ve […]

HAZRET-İ HABBÂB’IN ÎMÂNI

Sami GÖKSÜN İslâmiyet’in ilk yıllarında müslüman olanlar genellikle yoksul, zayıf ve kimsesiz insanlardı. Mekke’deki müşrikler; bu müslümanlara zulmederler, akla hayale gelmedik işkencelerde bulunurlardı. Öyle ki artık müşriklerin işkenceleri çekilmez hâle gelmiş, müslümanlar dayanamaz olmuşlar ve Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e gelerek bu sıkıntılardan kurtulmak için Allâh’a duâ etmesini istemişlerdir. Peygamber Efendimiz de sabretmelerini tavsiye etmiş ve onları tesellî etmek için […]

KUR’ÂN NESLİ

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Hazret-i Useyd bin Hudayr ile Hazret-i Sa‘d bin Muâz -radıyallâhu anhümâ- gibi, önde gelen iki büyük liderin İslâm’a girmesi karşısında çok sevinen müslümanlar, tekbir getirmişlerdi. Hayatında ilk defa Kur’ân dinleyip, iliklerine kadar değişen bu iki lider, birer İslâm insanı olmuşlardı artık. Vahiyle ilk defa karşılaşan iki lider, okunan âyetler ile Hazret-i Useyd ve Hazret-i Sa‘d -radıyallâhu anhümâ- […]

1 2 3 100