DERVİŞ GÖNÜL

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com

Gönül, derviş olmuş dostlar,
Gece-gündüz yanıp gezer…
Ballar balın bulmuş dostlar,
Ekmek tuza banıp gezer…

Ol Sultan’a dîvan duran,
Meclisine bağdaş kuran,
Gördüğüne Hakk’ı soran,
Pervânedir, dönüp gezer…

Esrik gönül aklanır mı?
Gam çektikçe paklanır mı?
Kul Mevlâ’dan saklanır mı?
Yalanına kanıp gezer

Derviş gönül bu nihanda,
Yitip gitme şöhret, şanda,
İnsanoğlu bu cihanda,
Kuş misali konup gezer…

Dost kapısı son duraktır,
Sanma ölüm çok ıraktır,
İlim aşka bir çıraktır,
Kul bildiğin sanıp gezer…

Kör nefsinden geçmeyenler,
Helâl-haram seçmeyenler,
Rızâ gülü biçmeyenler,
Dört kolluya binip gezer…