İNFAK

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Merhamet edenler, merhamet bulur,
Rabbin gadabını söndürür infak.
Kazadan, belâdan kaçar kurtulur,
Hakk’ın rahmetini indirir infak.

İslâm’da beş şartın birisi zekât,
Muhtaç kullarına Rahman’dan şefkat,
Malı temizleyip artırır kat kat,
Birleri binlere döndürür infak.

Îmânın sıdkına delil, sadaka,
Sâile, mahruma olur nafaka,
İnsanı erdirir güzel ahlâka,
Nice ıstırabı dindirir infak.

Zekât bir köprü ki kalpleri bağlar,
Kardeşliği besler, huzuru sağlar,
Ne zengin zulmeder ne fakir ağlar,
Haset hislerini söndürür infak.

Bazen yüz binleri geçer bir dirhem,
Olur, çaresizin derdine merhem,
Cârî sadakalar yaşar da her dem,
Sönen ocakları yandırır infak.

Cehennemden korur bir yarım hurma,
Muhtacı horlayıp, gönlünü kırma!
Kendin almadığın şeyleri verme!
Cennet gölgesine kondurur infak.

Zengine, fakire infaktır ilâç,
İnfak sayesinde ekmek bulur aç,
Zengin de ahrette duâya muhtaç,
Susuzlukta suya kandırır infak.

Habib; «Yok!» demedi, her dâim verdi,
Varını, yoğunu ümmete serdi,
Rahmet saçan rüzgâr gibi eserdi,
Rahmet rüzgârını andırır infak.

Bil ki sadakayı önce Hak alır,
Sanma ki vermekle malın azalır,
Yediğin yok olur, verdiğin kalır,
Yüreği kardeşe sundurur infak.

Vermeli Allâh’a verirmiş gibi,
O’nu karşımızda görürmüş gibi,
İnfak önce O’na varırmış gibi,
Îmânı kalplere sindirir infak.