POPÜLER KÜLTÜR İSTÎLÂSI KARŞISINDA…

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Geçtiğimiz haftalarda hayırlı bir gelişme oldu. Uzun zamandan beri tartışmalara konu olan İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye bakımından feshedilmesine karar verildi. Sadece Türkiye’de değil, pek çok ülkede; «aileyi yıktığı, sapkınlıkları meşrûlaştırdığı» gibi sebeplerle tenkit edilen sözleşmenin kaldırılması; ahlâk, mâneviyat ve ailenin korunması mevzusunda hassâsiyet taşıyan herkes tarafından sevinçle karşılandı. Bu işin devlete düşen yanıydı, biz biraz da kendimize […]

Continue reading »

Haram Lokma

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Okuyucularımızın talebi üzerine; bu yazımızda helâl-haram hassasiyetinden bahsedeceğim. İnşâallah, kardeşlerimizin isteklerine cevap olmuş olur. Ey kardeş! Haram yemenin, haram giymenin ve haramlarla uğraşmanın dünyada ve âhirette en büyük belâ olduğunu ifade edelim. Allah; haramları terk edip, helâl şeylerle meşgul olmayı, evlâd u iyâlimize helâl yedirip helâl giydirmeyi lutfetsin inşâallah. Her şeyden evvel dînimiz selîm bir kalp […]

Continue reading »

İMTİHAN DÜNYASI

YAZAR : Sami GÖKSÜN Cenâb-ı Hak; insanı bu dünyaya, ilâhî takdirin bir neticesi olarak göndermiştir. İnsan bu hakikati ve gayeyi kavrayamazsa, kendince belirlediği fânî ve küçük hesaplar peşinde ömrünü tüketmektedir. Oysaki insan, hayatının her ânında imtihanla baş başa kalmaktadır. Bunun böyle olacağını Cenâb-ı Hak, Ankebût Sûresi’nin ikinci âyet-i kerîmesinde şöyle beyan buyurur: “Şimdi bu insanlar sadece; «İnandık!» demekle kendi hâllerine […]

Continue reading »

Emânetlerdeki İsraf

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   YAZIK! Cenâb-ı Hak insana kıymet verdi; “Benî Âdem’i mükerrem kıldık…” (el-İsrâ, 70) buyurdu. En kıymetli şeyleri insana ihsân etti. Ruh verdi, akıl verdi, sıhhat verdi, ömür verdi. En kıymetli rehberi ve en muhteşem kitabı gönderdi. Sonra bütün bu kıymetleri, güzelce değerlendirmesi karşılığında yine çok kıymetli bir ikram va‘detti: Onu, cennet-i âlâya davet etti. […]

Continue reading »

TAHSİL NELER KAZANDIRMALI?

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Günümüzde tahsil yaygınlaştı, artık hemen herkes yüksek tahsil yapabiliyor. Eskiden böyle değildi. Tahsilini devam ettirmek herkese nasip olmuyordu. Fakat bu imkâna sahip olamadığı hâlde, yüksek tahsil değil, hiç tahsil yapmamasına rağmen; hayat okulundan aldığı tecrübelerle, çok iyi idarecilik yapan, ticarî yahut siyasî sahada çok başarılı işler ortaya koyanlar da çoktur. Geçen ay bahsettiğimiz Sabri ÖZSOYLU bunlara […]

Continue reading »

İki Cihan Saâdeti İçin;
HELÂL-HARAM HASSÂSİYETİ

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Kur’ân-ı Kerim’de; “… O Peygamber, onlara uygun olanı emreder ve fenalıktan men eder; temiz şeyleri helâl, murdar şeyleri haram kılar; onların yüklerini indirir, ağır teklifleri hafifletir. Bu Peygamber’e inanan, hürmet eden, yardım eden, O’nunla gönderilen nûra uyanlar var ya; işte asıl murâda eren kurtulmuşlar onlardır.” (el-A‘râf, 157) buyurulur. “Helâl, yasak olmayan serbest sahayı ifade […]

Continue reading »

DERVİŞ GÖNÜL

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com Gönül, derviş olmuş dostlar, Gece-gündüz yanıp gezer… Ballar balın bulmuş dostlar, Ekmek tuza banıp gezer… Ol Sultan’a dîvan duran, Meclisine bağdaş kuran, Gördüğüne Hakk’ı soran, Pervânedir, dönüp gezer… Esrik gönül aklanır mı? Gam çektikçe paklanır mı? Kul Mevlâ’dan saklanır mı? Yalanına kanıp gezer Derviş gönül bu nihanda, Yitip gitme şöhret, şanda, İnsanoğlu bu cihanda, […]

Continue reading »

AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Ali Haydar Efendi; tarîkata girmek isteyenlerin, mizaçlarının bu yolda sülûk etmeye istîdatlı olup olmadığını öğrenmek için, o kimselere; “–Şimdiye kadar çok fazla sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir şey var mı?” diye sorarmış. Kişi meselâ; “–Atımı çok seviyorum!” gibi bir cevap vermiş dahî olsa; “–Senden mürid olur.” der, onu ihvanlığa kabul edermiş. “–Hayır efendim, şimdiye kadar hiçbir […]

Continue reading »

İSLÂMÎ HAYAT TARZI VAR MI?

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com İslâm’ın kendine ait bir hayat tarzı olduğu muhakkaktır. Zira İslâm; yemekten oturmaya, uyumaktan gezmeye hattâ eğlenmeye, içtimâî münasebetlerin keyfiyetine, şahsî ihtiyaçların giderilmesine varıncaya kadar kendine has bir hayat düzeni inşa etmiştir. Bu nizam; sadece dünde kalan durağan bir yapı değildir. Bilâkis asırlar aşacak, kıyâmete kadar sürecek bir kıvamda şekillenmiştir. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, […]

Continue reading »

ORUÇ, AÇLIK VE KAZANDIRDIKLARI…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi MELEKÛT ÂLEMİNİN ANAHTARI Hazret-i Âişe -radiyallâhu anha- Vâlidemiz; “–Melekût kapısını açmak için gayret edin!” demişti. Sordular: “–Ne ile?” Mü’minlerin Annesi şöyle cevap verdi: “–Açlık ve susuzlukla!” Çünkü insan; beden ve ruh terkîbi… Bir başka ifadeyle; o, beden kafesinde mahpus bir ruh… Her ne kadar bir arada iseler de; arzuları, gayeleri, istikametleri taban tabana zıt […]

Continue reading »
1 2