VUR MÜHRÜNÜ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey şanlı yiğit, öyle bir Allah diye gürle, Şahlan yeniden zulmü adâletle mühürle! Allah de, işitsin yine vicdânı sağırlar, Gâzî ve şehidlik, bizi cennette ağırlar! Gördük, nice vîrân oluyor yeryüzü sensiz, Ülkem yaşamaz Sûriye, Balkan ve Yemen’siz! Ey şanlı yiğit, meydanı küffâra bırakma; Mazlumlara yâr ol yine zâlimleri takma! Yıllarca yetim kaldı bu dünyâ, […]

Continue reading »

İSTERSİN

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com İtirazın nedendir senin şer‘-i şerîfe, Câhiliyye hükmüne uyulsun mu istersin? Rahmân’ın gönderdiği merhametten tarife, Bırakılıp kenara koyulsun mu istersin? Birliği bilinmeyip, her şeyi Yaratan’ın, Hakkı inkâr edilip varlığı var tutanın, Hukuku çiğnenip de ananın ve atanın; Hiç hakkı olmayanlar sayılsın mı istersin? Yasak olsa tamamen yolun kötüsü zinâ, Kıyamasa zevk için şehvetperestler câna, Olmak […]

Continue reading »

TESÂNÜD: DAYANIŞMA

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Tesânüd, dayanışma ve yardımlaşma mânâsına gelen sırlı bir kelimedir. Rabbimiz birçok âyet-i kerîmede bizim tek bir anne-babadan çoğalıp geldiğimizi hatırlatır: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının.” (en-Nisâ, 1) Bunun mânâsı; insanlığın ne kadar çoğalıp kalabalıklaşsa da, tek bir […]

Continue reading »

Yalnızca Hak Rızâsı İçin
HALKA HİZMET

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsanlık can çekişiyorsa ne lâzım? Zulümler ortalığı kasıp kavuruyorsa ne lâzım? Haklı kim, suçlu kim, hak nedir, bâtıl nedir, ilâç nedir, mikrop nedir, hepsi birbirine karışmışsa ne lâzım? Milletler rotasını kaybetmişse ne lâzım? Güçlüler gittikçe vahşîleşiyorsa, ne lâzım? Onların keyfine gölge düşürebilir ya da artık kendi zenginliklerine kendileri sahip çıkabilir, hazinelerini artık düşmanlarına […]

Continue reading »

Îmâna Dair Alınacak Dersler Bakımından; HAŞHÂŞÎLER

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Hicrî V. asırda İsmaîlî-Şiîler içerisinden çıkan Hasan Sabbah’ın takipçilerine «Haşşâşîn» veya «Haşîşiyye» adı verilir. «Kuru ot» anlamındaki haşîş kelimesi, özellikle uyuşturucu özelliğe sahip hint keneviri için kullanılmıştır. Haşşâş ise o bitkiyi kesmeye yarayan âlet demektir. Bu durumda haşşâşîn ot kesiciler, haşîşiyye ise otçular olarak terceme edilebilir. Türkçede bu kelime, daha çok «haşhâşî» şeklinde […]

Continue reading »

ZALİMİN YANINA KALMAZ

YAZAR : Sami GÖKSÜN Zulüm, hukuken ve ahlâken yapılması yasak olan bir harekettir. Zulüm adâletin zıddıdır. Dînimiz İslâm’ın en çok sakınmamızı istediği suçlardan birisi de zulümdür. Karanlık ile alâkalı olan bu davranış, her türlü fenalığı içinde barındırmakla dünya ve âhiret için tehlikeli bir uçurumdur. Bilinmektedir ki; dünyadaki hâdiseler, ister ferdî ister içtimâî olsun nur ve karanlık gibi iki esaslı mecrâda […]

Continue reading »

SAHİLE VURAN ÇOCUK!..

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Ey annesinin gülü!.. Sahile vuran çocuk!.. Vicdanlar zaten ölü, Denizden daha soğuk!.. Ecel elinden tuttu, Yolculuğun kısaldı… Gülüşlerin umuttu, Uykuların masaldı… Şimdi çığlık çığlığa, Koşturduğun sokaklar, Ne der ki insanlığa, Kopan eller, bacaklar?.. Medenî sandıkların, Kan ve gözyaşı içer… Güneş doğar mı yarın?.. Acılar nasıl geçer?.. Vahşete perde çeksek, Her şey bir oyun olsa… Toprağa […]

Continue reading »

YETTİ BE! YETTİ…

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Hayâsızca bunca cana kıydılar… Zulmünün hesabı sorulsun artık! Eşkıyâ böğründen vurulsun artık! Bağrımızı dağladılar, oydular… Zulmünün hesabı sorulsun artık! Eşkıyâ böğründen vurulsun artık! Toprağımdan eksilmedi hıyânet… Soysuzların kanında var ihânet… Mevlâ’mızdan yetişsin bir inâyet; Zulmünün hesabı sorulsun artık! Eşkıyâ böğründen vurulsun artık! Yetti kahpe oyun, yetti be! Yetti! Söyleyin bu vatan kime ne etti? […]

Continue reading »

EY İNSANLAR!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com İçimizde bin bir saâdet yaşar, Alın terimizi döktüğümüz gün… Ocağımız tüter, aşımız pişer, Tarlaları ekip diktiğimiz gün… Zalimlerin yakan ateşi söner, Mazlumların akan gözyaşı diner, Her iki cihan da cennete döner, Zulüm kalesini yıktığımız gün… Îmanlı bir hâlde büyür yürekler, Tutar elimizden gökte melekler, Gerçekleşmiş olur bir bir dilekler, Su gibi deryâya aktığımız gün… Hidâyet […]

Continue reading »

Zulüm Ekenler!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Zaman gözü yaşlı, sancı çekiyor, Güneş kararacak, küsecek artık… Zalimler dünyaya zulüm ekiyor, Azap rüzgârları esecek artık… İnsanlığı talan etti zamâne, Hakk’ı seviyorsan kalma bîgâne, Nefis sarhoş oldu akıl dîvâne, Sokaklar insanı kusacak artık… Bu düzen paradan, güçlüden yana, Feryatları duyup devler uyana! Alkış tutuyorlar cana kıyana, Adâlet kendini asacak artık… Rezâlet yüz buldu, hayâ […]

Continue reading »
1 2