VUR MÜHRÜNÜ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ey şanlı yiğit, öyle bir Allah diye gürle,
Şahlan yeniden zulmü adâletle mühürle!

Allah de, işitsin yine vicdânı sağırlar,
Gâzî ve şehidlik, bizi cennette ağırlar!

Gördük, nice vîrân oluyor yeryüzü sensiz,
Ülkem yaşamaz Sûriye, Balkan ve Yemen’siz!

Ey şanlı yiğit, meydanı küffâra bırakma;
Mazlumlara yâr ol yine zâlimleri takma!

Yıllarca yetim kaldı bu dünyâ, sana muhtaç,
Bekler seni her yerde figan, durma, kanat aç!

Bühtanla rezîl etmeye uğraşsa da düşman,
İslâm’ı azîz eyle, azîz ol, sanadır şan!

Koştur yine her kıt’ada sen ceddini yâd et,
Hoşnud ediver Rabbini, Peygamber’i şâd et!

Vur mührünü ey şanlı yiğit Feth’e ki şimdi,
Tahtın konulur Arş’a yarın, müjde bu, haydi!

Fatih kanı var sende yiğit, sende bu bayrak,
Seyrî dedi: Tekrar çekelim târihe, «Yâ Hak!»

mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün