EY İNSANLAR!

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

İçimizde bin bir saâdet yaşar,
Alın terimizi döktüğümüz gün…
Ocağımız tüter, aşımız pişer,
Tarlaları ekip diktiğimiz gün…

Zalimlerin yakan ateşi söner,
Mazlumların akan gözyaşı diner,
Her iki cihan da cennete döner,
Zulüm kalesini yıktığımız gün…

Îmanlı bir hâlde büyür yürekler,
Tutar elimizden gökte melekler,
Gerçekleşmiş olur bir bir dilekler,
Su gibi deryâya aktığımız gün…

Hidâyet rehberi huzur buldurur,
Adâlet duygusu gönlü doldurur,
Edep, güzel ahlâk bizi oldurur,
Rasûl’ün gözüyle baktığımız gün…

İnsanlar zorluğu sabırla aşar,
Arslan Ahmet dahî kabından taşar!
Gönüller de aynı kıvamda pişer,
Hasret acısını çektiğimiz gün…

11 Nisan 2015