Aile Hayatımızda Kaybolmaya Yüz Tutan HİZMET VE CÖMERTLİK AHLÂKI

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Modern zamanlarda müslüman olmanın en temel zorluğu; hiç şüphesiz İslâmî-tasavvufî nefs terbiyesi anlayışıyla, modern zamanların benmerkezcilik anlayışı arasındaki tezattan kaynaklanıyor. Özellikle az çok ailevî bağlar içinde yetişmiş olan bizim nesil; okul ortamında, seminerlerle, kitaplarla yetişen çocuklarına kendi değerlerimizi anlatırken büyük zorluk çekiyor. Bunu bir vakıftaki sohbetimizin ardından yanıma gelip kızlarıyla münasebetlerinde yaşadığı sıkıntıları şikâyet […]

Okumaya Devam Edin...;

YEGÂNE PANZEHİR

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com -Hakkı ŞENER’e- Bismillâh diyerek aç kitabını, Mûcize var mıdır Kur’ân’dan öte?.. Kulak verip dinle Hak hitabını, Öyle bir hitap ki zamandan öte… Zamanında ecdat aşmış bendini, Tasavvufla yenmiş nefsin fendini, Fânî kafeslerden kurtar kendini, Sende bir yer var ki, mekândan öte… Mekâna, İslâmî anlam katanı, Sıfırı keşfedip imza atanı, Fahr-i Âlem Sultanların Sultanı, Başka […]

Okumaya Devam Edin...;

Aklı, Sarhoşluktan Korumak… -4-*

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com ÖFKE SARHOŞLUĞU Süleyman bin Surad -radıyallâhu anh- şöyle anlatır: “Bir gün Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yanında oturuyordum. İki kişi birbirine hakaret etti. Bunlardan birinin yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu, boyun damarları şişti ve dışarı fırladı. Bunu gören Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: «–Ben bir söz biliyorum, eğer bu kişi onu söylerse, üzerindeki […]

Okumaya Devam Edin...;

Sultânım Benim

Nuri BAŞ Mahmud Sâmi RAMAZANOĞLU -kuddise sirruh- Hazretleri’nin irtihalleri münasebetiyle yazılan bir mersiyyedir. Ey velîler mülkünün sultânı cânânım benim! Firkatin nârıyla diller, yandı ey cânım benim! Bîkarar oldum perîşân gözlerimden yaş döküp, Zâten efzûndu bu dilde derd-i hicrânım benim. Rıhletin nârıyla kalbim, rûz u şeb yanmaktadır. Bir hüzünler mülkü oldum, arttı nîrânım benim. Eksik olmaz gözlerimden nur hayâlin dâimâ, Bahtımın […]

Okumaya Devam Edin...;

Beni Kim Yönetiyor?

Ayla AĞABEGÜM Televizyonun, cep telefonunun, bilgisayarın hayatımıza girmediği yıllara gidelim. O yıllarda evlerde, şehirlerde, köylerde yaşayan insanların hayatlarını bir an düşünelim. Aradan asırlar geçmedi, o yılları yaşayan insanlar bugün anne, baba, nine veya dede… Anneannelerimizin hikâyelerini dinleyelim… “Bizler, büyüklerimizin anlattığı hikâyelerle, masallarla büyüdük. Anlatılanların ortak özelliği iyilerin ve kötülerin varolduğu dünyada hep iyiler kazanırdı. Örnekler insanları doğruya yöneltmek için verilir, […]

Okumaya Devam Edin...;
1 5 6 7