YEGÂNE PANZEHİR

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-Hakkı ŞENER’e-

Bismillâh diyerek aç kitabını,
Mûcize var mıdır Kur’ân’dan öte?..
Kulak verip dinle Hak hitabını,
Öyle bir hitap ki zamandan öte…

Zamanında ecdat aşmış bendini,
Tasavvufla yenmiş nefsin fendini,
Fânî kafeslerden kurtar kendini,
Sende bir yer var ki, mekândan öte…

Mekâna, İslâmî anlam katanı,
Sıfırı keşfedip imza atanı,
Fahr-i Âlem Sultanların Sultanı,
Başka yön arama sultandan öte…

Sultanlıklar icatlarla süslenir,
Matbaalar, usturlâba seslenir,
Îman yakıtıyla ilim beslenir,
Hedefimiz bizim cihandan öte…

Cihanı kendine etme Celil dar,
Yüz akı bir nesil bırak yâdigâr,
Nano teknoloji nereye kadar,
Gidecek yer var mı Sübhan’dan öte…