SÖYLE!

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Bir gün söz sırası sana gelince, Yanlış mecrâlara akmadan söyle! Meseleyi beyân eyle hâlince, Hakikati eğip bükmeden söyle! Hakk’ın yüce kadrin düşürme yere! Hayır kisvesini giydirme şerre! Mürâîlik yapma göz göre göre! Sağa-sola selâm çakmadan söyle! Önce bak, incele ne diyor kitap; «Her kula aklınca etmeli hitap» Mesajını doğru alsın muhatap; Doluyu devirip dökmeden söyle! Hatır için; […]

Continue reading »

SELÂMSIZ KELÂM

İlham SOVQATOV ilhamsovqatov@gmail.com Dînimizin bize öğrettiği vazifelerden biri de selâm vermek ve verilen selâmı almak meselesidir. Hattâ dînimize göre selâm vermek sünnet olsa da verilen selâmı almak farzdır. Âdâb-ı muâşeret ve ahlâk kitaplarında; selâm vermenin ve selâm almanın edeplerinden uzun uzadıya bahsedilmektedir. Mukaddes kitâbımız Kur’ân-ı Kerim’de, Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mübârek hadislerinde önemli bir mevzu olan selâm verme ve […]

Continue reading »

ALLAH BEREKET VERSİN…

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bahar geliyor bahar, Canlar murâda ersin… Fırsat bize her seher, Allah bereket versin… Selâm versin erikler, Kirazlar çiçek sersin, Zikre doysun yürekler, Allah bereket versin… Uyanırken tabiat, Örümcekler ağ gersin, Duâlar olsun kanat, Allah bereket versin… Nice çoklar yok olur, Sonra ayvayı yersin! Nice azlar çok olur, Allah bereket versin… Hak yolda dağıtalım, Âlemler […]

Continue reading »

HAK NEFESLİ HALK LİSÂNI

YAZAR : Asım UÇAROK Atalar ne güzel söylemiş: “İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.” Bir lisânın kelime hazinesini, söz varlığını oluşturan mühim bir madde, kalıp sözlerdir. Kalıp sözler; o lisânı konuşan milletin örfünden, geleneğinden ve bilhassa inançlarından doğar. Bizim dilimiz, âdeta dînimizle yoğrulmuş, onunla yeniden var olmuştur. Lisan araştırmacıları, Türkçemizde beşerî münasebetlerde kullanılan sözlerde; «Allah» lâfzının çok sayıda kalıplaşmış sözde tâc edildiğini […]

Continue reading »

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Nefsin oynadığı oyunlardan biri de kişinin diğerlerinin arasından kendisinin seçilmesinden aldığı haz imiş. İşte bizim kahramanımız da böyle durumlarda kendisi tercih edilsin diye elinden geleni ardına koymadığı gibi, neden tercih edildiğini bilmeden, gizli gizli kendine hayranlık duyar; “Herhâlde ben önemli bir kişiyim ki beni tercih ediyorlar.” dermiş. Servet sahibi olduğu hâlde hayat tarzıyla, […]

Continue reading »

BAYRAM BUYMUŞ!

YAZAR : Abdullah SADE Bayram sabahıydı. Erken kalktım. Vakitlice namaza gittim. Heyecanlıydım. İlk defa bu sene kurban kestirecektim. Bir Gönül Derneği’nin Aziz Bayraktar Kur’ân Kursu’ndaki kurban organizesine yazılmıştım. Kursun ormanla iç içe avlusunda; Talebeler, hocalar, veliler, kasaplar ve kurban sahipleri ile birlikte edâ ettiğimiz bayram namazı, beni aldı tâ çok çok öncelere, çok eski zamanlara götürdü. Sanki o günlerde yaşamışım […]

Continue reading »

EN GÜZEL EDEP

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hayâtı pür kerem ve en güzel edeple muhterem, Selâm, sudan temiz hayâya es-salâtü ve’s-selâm… Huzûru O’nda sohbetin, sürûru O’nda cennetin, Selâm, Habîb-i Rabbenâ’ya es-salâtü ve’s-selâm… vezni: mefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün

Continue reading »

KADİR GECESİ’NDE

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN yasartaskesen_50@hotmail.com Rahmet deryâsına battım, Yundum Kadir Gecesi’nde. Secdeyi hayli uzattım, Yandım Kadir Gecesi’nde. Ey insan Hâlik’ı birle! Zarar edersin kibirle, Rahmân’ı kalbî zikirle, Andım Kadir Gecesi’nde. Selâm ettim feleklere, Nur kokulu dileklere, Yüreğimi meleklere, Sundum Kadir Gecesi’nde. Rahmân’ın kudret eline, Gecelerin özeline, Rahmetin en güzeline, Bandım Kadir Gecesi’nde. Dilim kalmadı duâdan, Gözler kamaştı şuâdan, Bin bir […]

Continue reading »

Salât Eyle!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Yâ İlâhî! Habîb’ine, Salât eyle, selâm eyle! Gönüllerin tabîbine, Salât eyle, selâm eyle! Muhabbette Sen tâm eyle! O Muhammed Mustafâ’ya, Menba-i sıdk u safâya, Mü’min kalplere şifâya, Salât eyle, selâm eyle! Salâtını şifâm eyle! O Raûf’a, O Rahîm’e, O evlâd-ı İbrahim’e, Fahr-i Âlem nur yetime, Salât eyle, selâm eyle! Aşkta hâlis kıvâm eyle! Rahmeten […]

Continue reading »

HEMEN ŞİMDİ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Davet gelince namaza, Yarınlar yok, hemen şimdi. Erteleme kışa, yaza, Kalk ayağa zaman şimdi. Ömür dediğin yel gibi, Yaşanmamış hayal gibi, Gelip geçmeden sel gibi, Er-Rahmân’a îman şimdi. Kader, alın yazın ise, Rükû, secde farzın ise, Gül’e varmak arzun ise, Fırtınasız liman şimdi. Kalplerden kini sökelim. Merhamet, sevgi ekelim. Boyun büküp, diz çökelim. Dileyelim […]

Continue reading »
1 2