Salât Eyle!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Yâ İlâhî! Habîb’ine,
Salât eyle, selâm eyle!
Gönüllerin tabîbine,
Salât eyle, selâm eyle!
Muhabbette Sen tâm eyle!

O Muhammed Mustafâ’ya,
Menba-i sıdk u safâya,
Mü’min kalplere şifâya,
Salât eyle, selâm eyle!
Salâtını şifâm eyle!

O Raûf’a, O Rahîm’e,
O evlâd-ı İbrahim’e,
Fahr-i Âlem nur yetime,
Salât eyle, selâm eyle!
Aşkta hâlis kıvâm eyle!

Rahmeten li’l-Âlemîn’e,
Es-Sâdık’a, el-Emîn’e,
Nebîlerin ekremine,
Salât eyle, selâm eyle!
Uymamayı harâm eyle!

Müjdeleyen O Beşîr’e,
O Mâhî’ye, O Hâşir’e,
O Şahit ve Mübeşşir’e,
Salât eyle, selâm eyle!
Kalbimizi hep râm eyle!

Dedesine Hasaneyn’in,
Rasûlü’ne sekaleynin,
Efendisi’ne kevneynin,
Salât eyle, selâm eyle!
Yerin Mahmud makam eyle!

Nurlar saçan O Sirâc’a,
Sâhib-i tâc-ı mîrâca,
Gönle sürur, başa tâca,
Salât eyle, selâm eyle!
Candan hürmet ilhâm eyle!

O şefaat makamına,
Müttakîler İmamı’na,
Ehl-i beytin tamamına,
Salât eyle, selâm eyle!
Gönlümüze imâm eyle!

Habîbullah O Ahmed’e,
Övülmüş olan Mahmûd’a,
O Hâmid’e, O Hamîd’e,
Salât eyle, selâm eyle!
Ondan kevser ikrâm eyle!

Salât eyle sonsuz kere,
Sığmasın göklere, yere,
O en büyük Peygamber’e,
Salât eyle, selâm eyle!
Sıdkımızı tamâm eyle!