SÖYLE!

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Bir gün söz sırası sana gelince,
Yanlış mecrâlara akmadan söyle!
Meseleyi beyân eyle hâlince,
Hakikati eğip bükmeden söyle!

Hakk’ın yüce kadrin düşürme yere!
Hayır kisvesini giydirme şerre!
Mürâîlik yapma göz göre göre!
Sağa-sola selâm çakmadan söyle!

Önce bak, incele ne diyor kitap;
«Her kula aklınca etmeli hitap»
Mesajını doğru alsın muhatap;
Doluyu devirip dökmeden söyle!

Hatır için; «Doğru!» deme eğriye,
Hak rızâsı için yetiş çağrıya,
Merhem fayda vermez, yarım ağrıya;
Ettiğini başa kakmadan söyle!

Kul Hakkı’yı daha fazla söyletme!
Hak var iken bâtıl yola meyletme!
Bilerek bir hata etme, eyletme!
Kimseyi günaha sokmadan söyle!