EN GÜZEL EDEP

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Hayâtı pür kerem ve en güzel edeple muhterem,
Selâm, sudan temiz hayâya es-salâtü ve’s-selâm…
Huzûru O’nda sohbetin, sürûru O’nda cennetin,
Selâm, Habîb-i Rabbenâ’ya es-salâtü ve’s-selâm…

vezni: mefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün