KİM NE DERSE DESİN; MÛCİZE ZÂHİR!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

O’nu hiç anlamayanlar; «O, sihirbaz!» dediler,
Fark edenler; «Eşi yok, öylesi mümtaz!» dediler.

Dış cenahtan, çamur olsun diye «kâhin» dendi,
Tertemiz gördü bakan; «Yok O’na dengin» dendi…

Vasfa kalkıştı hasudlar, O’na; «şâir» diyerek,
O’nu anlattı Kelâm; «Mûcize zâhir!» diyerek…

Yaydılar kahpe hasımlar, «delilik» yaftasını,
«Görmedik biz» dedi ashab; «Bu akıldan hasını!»

Ne demiş bakma Ebû Cehl’e, a Seyrî, söyle;
Hak «Habîbim» dedi, «rahmet» dedi ancak O Gül’e…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün/ feilün

24 Ekim 2012