HİÇ ÖLMEYEN İBRET!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com

Temâşâ eyle ey gönlüm, şu âlemler neler söyler!
Güneşler göz, hilâller kaş, şu perçemler neler söyler!..
Hayat bir tek yudum şerbet, içenden cân alır elbet,
Ölüm, hiç ölmeyen ibret, şu mâtemler neler söyler!..

vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün