GÖRÜNMEZ MERMİYİ FARK ET!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ey bu dünyâya hükümran dedenin evlâdı,
Sana târih boyu dost olmadı düşman kanadı…
Hep hücum tâzeliyor; bir bakıver hâlimize,
Son zaferden beri dünyâda neler oldu bize!
Yeniden rûhunu inşâ ederek muhkem dur,
Göze gelmez sayısız mermiyi fark et, ne olur!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)