VEFÂ BAYRAĞI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çöllerde cefâ ırmağı, rahmet bağıdır, Kur’ân ve ezân, şan ve şifâ kaynağıdır, Seyrî, ebedî olmalı cennet vatanın; Bayrak, iki dünyâda vefâ bayrağıdır! mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

BAŞ TÂCI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Onun da vakti dolar; son bulur cefâ er geç, Başında sabredenin tâcıdır vefâ er geç… Diken diken ok atar bağrı goncanın Seyrî, Çiçek çiçek ulaşır câna merhabâ er-geç… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa‘lün

Mahlûkātın da Gönlünü Fetheden
O’NUN EMSALSİZ ŞEFKATİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hazret-i Peygamber, muazzam bir orduyla büyük fetih için Mekke’ye doğru yol alıyordu. Arc mevkiinden Talub’a ilerlemekte iken yol üzerinde bir kelp, uzanmış vaziyette yavrularını emzirmekteydi. Efendimiz j; bu manzarayı görünce, hemen Cuayl bin Sürâka’yı çağırdı ve ona anne kelbin ve yavrularının başında nöbet tutmasını emretti. Koca ordunun onları rahatsız etmeden ve ürkütmeden geçmesini temin […]