YÜCE SALTANAT

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Hâfızlık, yüce saltanat,
Yetmiş kişiye şefâat,
Anneye, babaya hil’at,
Umrân eyler Kur’ân bizi…

Hâfızlık, yoldur Allâh’a,
Yâr eyler Rasûlullâh’a.
Göklerden yüce dergâha,
Mihmân eyler Kur’ân bizi…